Producent aparatu : TSI

TSI PortaCountPro model 8040 jest aparatem przeznaczonym do określania ilościowego stopnia szczelności masek przeciwgazowych. Aparat w prosty i wiarygodny sposób wyznacza współczynnik skuteczności dopasowania maski do twarzy (głowy) użytkownika. PortaCount Pro określa szczelność maski szybko i dokładnie.

Testowanie maski jest dokonywane podczas naturalnych ruchów, do których przyzwyczajony jest użytkownik dzięki czemu PortaCount eliminuje błędy popełniane podczas innych testów, związane z występowaniem 'czynnika ludzkiego’.

Operacja kontroli jest automatyczna i w pełni powtarzalna.
Wynik są uzyskiwane natychmiast, a rezultatem pomiaru jest nie tylko prosta odpowiedź aparatu: „Szczelna/Nieszczelna” ale również tzw. „Współczynnik Dopasowania”, który liczbowo określa stopień dopasowania /szczelność/ maski.
Aparat w trakcie pomiaru przeprowadza kompletną sekwencję testów prowadzoną według automatycznej, zaprogramowanej procedury, dlatego niemożliwe jest pominięcie jakiegokolwiek istotnego elementu testu.

Za pomocą PortaCount Pro można testować prawie wszystkie maski i półmaski przylegające szczelnie do twarzy w trakcie normalnego użytkowania. Aparat stosowany jest do okresowej kontroli indywidualnych masek wykorzystywanych w codziennej pracy.

link youtube - tester masek
Prezentacja działania urządzenia.
Tester Szczelności Masek.

Adaptery potrzebne do podłączenia aparatu do maski dopasowane są do masek wytwarzanych przez różnych producentów. Lista producentów obejmuje praktycznie wszystkich znaczących wytwórców masek na świecie.

Strona Producenta. (w języku angielskim)


Aparat wychodzi z produkcji