AQM 60 – Stacja Pomiarowa do Pomiarów Stężeń Imisyjnych Gazów i Pyłu Zawieszonego (Monitoring Powietrza)

Stacja monitoringu powietrza

AEROQUAL

– Monitoring powietrza

– Stacja wykorzystuje nowoczesne, wysokoczułe czujniki grubowarstwowe.

– Wiele czujników może być równocześnie zintegrowanych w jednej obudowie.
– Dane zbierane są i przekazywane do centralnego komputera – np. w biurze.
– Aparat może równocześnie mierzyć podstawowe parametry meteorologiczne – temperaturę i wilgotność powietrza.
– W aparacie można zintegrować także monitor pyłu zawieszonego w celu uzupełnienia pomiarów stężeń gazów. 

Istnieje możliwość wykorzystania pyłomierza pobierającego pył na filtr, z przeznaczeniem do dalszego oznaczenia składu pierwiastkowego – np. w celu analizy ze względu na zawartość metali ciężkich.

Aparat zabudowany jest w niewielkiej obudowie pogodowej odpornej na warunki atmosferyczne.
stacja monitoringu powietrza

Monitoring Powietrza – Badane gazy:  Ozon, Tlenki azotu, Tlenek węgla, Lotne związki organiczne, Toluen, Dwutlenek siarki, Siarkowodór, Amoniak, Halogenki węglowodorów, Dwutlenek węgla.

Stacja bazowa zawiera: 
Układ kondycjonowania gazu (skruber, pompa, zawór odcinający, kolektor próbki), Moduł kontrolera z wyświetlaczem, rejestrator danych, karta pamięci SD, sensor temperatury i wilgotności względnej, zasilacz AC 230 V, Oprogramowanie do transmisji danych i ich późniejszej obróbki, czytnik kart SD.


Dane ze stacji można:
– przenosić okresowo do komputera „ręcznie” za pomocą karty pamięci SD
– przesyłać na bieżąco za pomocą zespołu modemów – transmisja poprzez sieć komórkową GSM

monitoring powietrza ulotka
Analizatory zawartości gazów:
CL2, CO, CO2, H2, H2O2, H2S, O3, NH3, NO2, SO2, VOC 
(Ethanol, Hydrocarbon, Isopropyl alcohol, Perchloroethylene, Trichloroethylene
and other calibrations available on request)


Aeroqual 500 i 505

Cechy:

monitoring powietrza Aeroual 500

  • Wysoka dokładność i funkcjonalność
  • Przechowywanie danych
  • Zewnętrzne sygnały kontrolne
  • Szybka reakcja T90
  • Wysokie i niskie alarmy
  • Temperatura i wilgotność
  • Możliwość zdalnego sterowania
  • Przenośny
  • Wymienne głowice

Więcej informacji w ulotkach poniżej:

Aeroqual 500 - ulotka angielska
W języku angielskim
Aeroqual 500 - ulotka polska
W języku polskimSeria 200

Aeroqual 200 - ulotka polska
Ulotka w języku polskim
Aeroqual 200 - ulotka angielska
Ulotka w języku angielskimSeria 520 i 525

aeroual 520 - ulotka polska
Ulotka w języku polskim
aeroual 500 - ulotka angielska
Ulotka w języku angielskim