Metek Sodar PCS.2000-24 – dopplerowski profiler wiatru
SodarSODAR Metek PCS.2000-24 to doplerowski miernik akustyczny do pomiaru wiatru i turbulencji, posiadający do 40 interwałów wysokości (> 5 m). Posiada zakres wysokości roboczych od 15 m do typowo 500 m. Sodary Metek cechuje:


 • Pomiar profilu prędkości i kierunku wiatru
 • Wyliczanie parametrów turbulencji
 • Nie wymaga praktycznie żadnej obsługi w trakcie pracy.
 • Możliwość zdalnego dostępu do urządzenia w celu łatwego sterowania aparatem
 • Łatwa instalacja i konfiguracja.
 • Opcja – wersja o małym poborze mocy.

UWAGA! Zapraszamy na naszą stronę www.anemometr.pl gdzie Sodar jest jedną z głównych kategorii i każde urządzenie jest opisane szczegółowo (link poniżej):

Znajduje zastosowanie w następujących aplikacjach:
 • systemach meteorologicznych,
 • sieciach meteorologicznych,
 • dyspersji atmosferycznej,
 • stacjach badawczych,
 • elektrownia jądrowych,
 • obiektach przemysłowych,
 • modelowaniu profili wiatrów na lotniskach,
 • na lotniskach,
 • na morskich platformach wiertniczych,
 • w energii wiatrowej.

SODAR PCS.2000-24 to doplerowski miernik akustyczny do pomiaru wiatru i turbulencji, posiadający do 40 interwałów wysokości (> 5 m). Posiada zakres wysokości roboczych od 15 m do typowo 500 m, mogący osiągnąć do 1000 m przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. PCS.2000-24 jest łatwy w obsłudze i prosty w konfiguracji. Ponadto wyróżnia się dużą elastycznością w działaniu i wykorzystuje zaawansowane techniki analityczne. Oprogramowanie pozawala na kontrolowanie systemu oraz umożliwia automatyczne gromadzenie danych a następnie dalsze ich przetwarzanie w trybie off-line. Zdalny dostępu do aparatu przez modem (GSM) pozwala na analizę danych i obrazów graficznych, w tym również przedziałów czasowych, profili i statystyki.
Wszystkie elementy anteny wykonane są z bardzo odpornych na warunki atmosferyczne, a jednocześnie bardzo lekkich materiałów. W przypadku gdy zajdzie konieczność rutynowego przeglądu lub sprawdzenia poprawności urządzeń elektrycznych, aparat został tak skonstruowany, aby dostęp do tych elementów był łatwy i bezproblemowy.
Opcjonalnie SODAR może pracować przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł zasilania: paneli słonecznych bądź ogniwa paliwowego. A jednocześnie daje możliwość zintegrowania wszystkich potrzebnych elementów na jednej przyczepie bądź w kontenerze.


Dodatkowe atrybuty i zastosowania

Wraz z dostarczonym oprogramowaniem urządzenie pozwala na wizualizację danych w bardzo szerokim zakresie, na przykład od aktywnej grafiki wektorowej przez rozmaite warianty róż wiatru, do zobrazowań liniowych, punktowych i powierzchniowych.

 • Dane sodarowe służą do osłony meteorologicznej ruchu powietrznego w obrębie lotnisk.
 • Dostarczają szczegółowych informacji o ruchach powietrza na wysokościach niedostępnych dla wiatromierzy.
 • Monitorowanie wiatru za pomocą sodaru zespolonego z siecią wiatromierzy pozwala wykrywać uskoki wiatru na ścieżkach wznoszenia i podejścia do lądowania.
 • Dane sodarowe pozwalają na wykrywanie obszarów turbulentnych nad sodarem.
 • Sodar pozwala ustalać klasę stabilności warstwy granicznej atmosfery.
 • Sodar służy także do wykrywania inwersji i wykreślenia profilu pionowego temperatury
Zastosowania
Pełny zestaw uzupełniony o dodatki i przystawki w tym RASS znajduje zastosowanie, jako:
 • Miernik i rejestrator rozkładu prędkości wiatru w profilu pionowym w przedziale wysokości od 15-500m (max.1000m).
 • Miernik i rejestrator kierunku wiatru w profilu pionowym 15-500m (max.1000m)
 • Detektor rodzaju klasy stabilności warstwy granicznej atmosfery.
 • Miernik i rejestrator składowej pionowej wiatru
 • Detektor wysokości warstwy mieszania (MH).
 • Miernik wysokości występowania inwersji.
 • Miernik pionowego rozkładu temperatury.
 • Detektor i alarm wystąpienia uskoków wiatru.
 • Detektor turbulencji.
 • Źródło danych do:
 • – modelowania smug kominowych.
 • – modelowania korytarzy przewietrzania.
 • – o prędkości wiatru w brakującym wycinku profilu pomiędzy wynikami z wiatromierzy a najniższymi pomiarami prędkości wiatru z radiosondażu.

Ponadto zintegrowany w zestawie termometr realizuje monitoring i rejestrację temperatury powietrza przy wysokości 1m.

Podsumowanie


Sodar Metek PCS.2000-24 oprócz doskonałych właściwości pomiarowo-detekcyjnych cechuje również solidność i wytrzymałość konstrukcji. Jednocześnie łatwy montaż i stosunkowo niewielkie gabaryty sprawiają, że urządzenie jest niezwykle mobilne. Budowa całego zestawu jest odporna na czynniki atmosferyczne wszystkich stref klimatycznych. Zastosowane rozwiązania teleinformatyczne realizują bezprzewodowe sterowanie urządzeniem oraz zdalny podgląd i pobór danych. Oprogramowanie, będące integralną częścią sodaru daje możliwość wizualizacji danych w trybie on i offline. Komputer sterujący bazuje na platformie Windows, natomiast dane mają strukturę CSV oraz ASCII.
Sodar nie jest budowlą na stałe związaną z podłożem w związku z czym nie potrzebuje pozwolenia na budowę. Dodatkowo sodar jest urządzeniem o bardzo małym poborze mocy. PCS.2000-24 ma tylko 150W natomiast w odmianie oszczędnej, dedykowanej pozasieciowym systemom zasilania tylko 50W.

Na życzenie prezentujemy:
 • Szczegółowy opis i dokumentację techniczną.
 • Optymalną konfigurację dopasowaną do zgłoszonych potrzeb.
 • Dokładne wyjaśnienia poszczególnych funkcjonalności.

Ulotka Sodar MetekNasza pozostała aparatura.

Kategorie: Inne