magee scientific - logo
POMIAR STĘŻENIA WĘGLA ELEMENTARNEGO (SADZY) W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM.
Aparatura pomiarowa firmy MAGEE SCIENTIFIC.

pomiar węgla

Mikroetalometr
Model AE52 E

Pomiar stężenia węgla. Lekki, kieszonkowej wielkości Aethalometer®

Analiza w podczerwieni 880 nm interpretowana, jako stężenie odpowiadające sadzy

Analiza w nadfiolecie 370 nm wskazuje obecność dymu papierosowego, dymu z węgla lub drewna i innych związków organicznych

Ustawienie podstawy czasu: 10 sekund, 1 minuta lub 5 minut

Czas pracy na wewnętrznym akumulatorze: 24 godziny (dla 5 minut i przepływu 100ml)

Dane 2 długości fal pokrywa się z danymi etalometrów AE22 i AE42 jak 1:• Dostępny wlot klasyfikacyjny PM2.5

Ulotka w języku polskim

pomiar stężenia węgla - ulotka

Ulotka w języku angielskim

ulotka w języku angielskimMiniaturowy monitor węgla elementarnego (sadzy)
Model AE51

monitor węgla elementarnego (sadzy)

Miniaturowe wymiary (117 mm x 66 mm x 38 mm) zapewniają wygodę użytkowania i łatwość przenoszenia

Aparat na jednej baterii może pracować w sposób ciągły do 24 h

Próbkowanie i analiza stężenia masowego aerozolu sadzy w powietrzu odbywa się poprzez metodę absorpcji optycznej

Ulotka w języku angielskim

pomiar węgla ulotka