Pyłomierz automatyczny i dwukanałowy automatyczny pobornik prób pyłu zawieszonego w jednym aparacie

Pomiar Pyłu Zawieszonego

  • Pomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbki
  • Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS.
pomiar pyłu zawieszonego
Pobornik referencyjny – zgodny ze standardami EU
  • Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia pyłu zawieszonego
  • Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków atmosferycznych

Firma FAI prezentuje nowy system do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego, zapewniający w pełni zautomatyzowany monitoring zapylenia oraz służący do automatycznego pobierania próbek pyłu (PM).

Dwukanałowy pobornik/pyłomierz model SWAM 5A łączy w sobie skuteczną metodę absorpcji promieniowania β z jednoczesnym dwukanałowym niezależnym pobieraniem próbek pyłu na filtry. W rezultacie uzyskiwany zostaje pomiar masy pyłu zawieszonego mierzony w ciągu 1 godziny dla dwóch z wybranych frakcji PM10, PM2.5, PM10-2.5. Głowice separujące PM10, PM2.5 posiadają certyfikat TUV i spełniają europejskie standardy EN12341 oraz EN14907.

Dwukanałowy pobornik sekwencyjny
  • dwa niezależne, i jednocześnie równolegle działające kanały poboru próby. Możliwość wyboru dowolnej głowicy spośród : (TSP, PM10, PM2.5, PM1). Głowice mogą być wykonane według standardu europejskiego lub amerykańskiego.
  • możliwość wyboru natężenia przepływu w aparacie: 2,3 m3/h lub 1 m3/h
  • membrana filtracyjna o średnicy 47 mm
  • możliwość wykorzystania membran filtracyjnych wykonanych z różnych materiałów m. in. z teflonu, kwarcu, włókna szklanego itp.
  • prosta obsługa uchwytów na membrany filtracyjne oraz łatwe przepakowywanie pojemników magazynujących filtry

Ulotka w języku polskim

pomiar pyłu zawieszonego

Ulotka w języku angielskim

pomiar pyłu zawieszonego