Lokalizator Nieszczelności

Aparat posiada certyfikat TÜV

• Diagnozuje lokalizację uszkodzonego rzędu worków i obniża koszty eksploatacyjne filtrów workowych (w zależności od cyklu czyszczenia)

• Zobrazowanie impulsów pyłowych identyfikuje i lokalizuje słabe i uszkodzone worki filtracyjne w jednokomorowych filtrach workowych z odwróconym strumieniem czyszczącym

• Certyfikat TÜV i zgodność z ASTM dotycząca monitorowania nieszczelności filtrów


Opis Systemu

Lokalizator nieszczelności

Leak Locate 880 jest specjalnie dostosowany do optymalizacji osiągów jednokomorowych odpylaczy z tkaninowymi filtrami workowymi z czyszczeniem strumieniem impulsowym, wykorzystujących zaawansowanej technologii czujnik – z certyfikatem TÜV – do monitorowania nieszczelności i zaawansowanych opcji zapewnienia jakości.

Dzięki monitorowaniu graficznej rejestracji i wyświetlaniu impulsów pyłowych związanych z czyszczeniem worków filtracyjnych, przyrząd pozwala personelowi obsługującemu instalację zidentyfikować uszkodzone lub słabe worki, zanim nastąpi poważna awaria. Ponadto, poprzez zapewnienie informacji o rzędzie uszkodzonych worków, worki mogą być wymieniane w razie konieczności, przedłużając żywotność nawet o 60% (patrz oddzielne studium przypadku) obniżając koszty eksploatacyjne i konserwacji filtrów workowych.

Przyrząd zapewnia wszechstronny monitoring zmian w obciążeniu pyłem filtrów workowych na skutek nieszczelności lub zużycia worków. Aparat wykorzystuje unikalną technologię Probe Electrification ElectroDynamicTM firmy PCME, ma wyjątkowe cechy pozwalające na konfigurowanie LEAK LOCATE 880 dla wszystkich typów filtrów workowych, niezależnie od procedury czyszczenia oraz oferuje wybór udoskonalających opcji.

LEAK LOCATE 880 jest częścią rodziny produktów PCME LEAK LOCATE i został zaprojektowany dla filtrów jednokomorowych (dla filtrów wielokomorowych dostosowany jest LEAK LOCATE 660).

LEAK LOCATE 880 umożliwia wykonywanie wygodnych rozwiązań sieciowych do monitorowania wielu filtrów w tej samej instalacji. Aparat posiada duży interfejs graficzny użytkownika oraz opcjonalną łączność

Więcej informacji dostępnych w ulotce poniżej:

lokalizator nieszczelności leak locate - ulotka
Lokalizator nieszczelności