Oferujemy liczniki cząstek przeznaczone do zastosowania dla tzw. pomieszczeń czystych (clean room).
UWAGA! W celu zobaczenia konkretnego urządzenia, prosimy o użycie menu na górze strony (Inne —> Licznik Cząstek Aerotrak). Jeśli poszukiwane urządzenie nie posiada osobnej podstrony, w celu uzyskania informacji prosimy o Kontakt.
Zestawienie licznikow czastek Aerotrak

Grupa przyrządów przeznaczona dla pomieszczeń czystych dzieli się na trzy kategorie:
– Liczniki cząstek ręczne (Handheld AeroTrak)
– Liczniki cząstek przenośne (Portable AeroTrak)
– Liczniki cząstek do stałego mocowania REMOTE (Wall mounted)

Nasze urządzenia spełniają wszystkie najnowsze normy PN-EN ISO 14644-1 oraz PN-EN ISO 14644-2 oraz standardy GMP.
Liczniki cząstek ręczne / Handheld AeroTrak, model 9303 / 9306-V
Licznik Cząstek Aerotrak 9303

Jest to grupa liczników cząstek, których waga pozwala na sprawne operowanie przyrządem jedną ręką (aparat mieści się w dłoni). Zakres pracy wynosi od 3 do 6 kanałów pomiarowych (zależnie od modelu), przy przepływie wynoszącym 2,83 lpm (litr/minutę). Aparaty mają możliwość podłączenia dodatkowej sondy do pomiaru temperatury i wilgotności.Grupa tych aparatów spełnia wymagania normy ISO 21501-4.

Licznik cząstek aerotrak 9350 9550

Najlepsze, przenośne liczniki cząstek spośród dostępnych na rynku instrumentów przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach czystych. Aparaty te mogą pracować przy przepływie wynoszącym do 50 lpm.

Modele przenośne mogą być używane do czasowego monitorowania lub można połączyć je za pomocą sieci Ethernet lub Modbus z komputerem PC i stworzyć stacjonarny system monitorowania,

Jest to grupa liczników przeznaczonych do ciągłego monitoringu pomieszczeń czystych. Aparaty te są również wykorzystywane do testowania skuteczności filtracji.

Tor poboru próby wynosi do 12m, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach medycznych. Aparaty mają możliwość przechowywania do 10 000 zmierzonych wyników.

Instrumenty te są całkowicie zgodne ze standardami kalibracji. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie posiadają wentylatora (konkurencyjne instrumenty muszą być często doposażane w generatory cząstek ze względu na obecność wentylatora – co nie jest wskazane dla pomieszczeń czystych).

Do stworzenia systemu ciągłego monitoringu korzystniej pod względem ekonomicznym jest skorzystanie z liczników do stałego mocowania. Pełnią one rolę czujnika, gdyż nie ma konieczności ich bezpośredniej obsługi (brak klawiatury i wyświetlacza), a zarządzanie pracą aparatu czy też pobranymi wynikami odbywa się poprzez komputer.

Oprogramowanie proponowanych aparatów jest intuicyjne dla Użytkownika. Same aparaty mogą być podłączane bezpośrednio do komputera poprzez sieć Ethernet lub Modbus RTU. Liczniki wyposażono w ekrany dotykowe – łatwe w obsłudze i łatwe do czyszczenia (co ma znaczenie w pomieszczeniach czystych).

Aby w pełni monitorować pomieszczenia czyste, należy kontrolować również wilgotność, temperaturę oraz ciśnienie.

Aparaty TSI pozwalają na pomiar tych parametrów za pomocą dodatkowych sensorów. Mogą one być podłączane bezpośrednio do aparatu (modele przenośne oraz stacjonarne) lub montowane jako samodzielne czujniki przesyłające dane do komputera (modele do stałego mocowania).

TSI zapewnia oprzyrządowanie dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, szpitali, ośrodków naukowo-badawczych w których wymagane są standardy pomieszczeń czystych.

Nasza aparatura pozwala na kontrolę pomieszczeń pod kątem spełniania norm dla pomieszczeń czystych, oraz na monitorowanie bieżącej produkcji.

Przyrządy TSI są kalibrowane w certyfikowanym laboratorium (certyfikat poświadczający kalibrację wg wymaganych norm dostarczany jest razem z aparatem).

Zapraszamy również na www.tsi.katowice.pl.