Pomiary Wentylacji w Budynkach – GrayWolf

Pomiary Wentylacji w Budynkach – GrayWolf. Przez 20 lat bardzo zaawansowane, profesjonalne mierniki i przyrządy do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ – Indoor Air Quality) firmy GrayWolf sprawiły, że proaktywne badania IAQ i zielonych budynków są wydajne i łatwe do przeprowadzenia. Dobre samopoczucie użytkowników budynku szybko zyskuje na świadomości Dowiedz się więcej…

Pobornik Do Niewielkich Objętości Aspirowanego Powietrza

Pobornik niewielkich objętości powietrza MicraVol 1100 jest elastyczną platformą pomiarową mierzącą frakcje pyłu: PM10, PM2.5, TSP oraz podstawowe parametry meteorologiczne. MicroVol 1100 może być stosowany zarówno do pomiarów wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Aparat został wyposażony w mikroprocesor, który wykorzystując sensory: masowego natężenia przepływu, temperatury oraz ciśnienia utrzymuje stały przepływ objętościowy. Dowiedz się więcej…

Analizator Monitorujący Zapylenie w Czasie Rzeczywistym

Idealnie nadaje się do zastosowania w kopalniach, kamieniołomach, oraz we wszystkich innych gałęziach przemysłu generujących pyły/zapylenie (przemysłowe). Protinus 100 wykorzystuje dwie metody pomiarowe zapewniając dokładność pomiaru zapylenia poszczególnych frakcji: TSP, PM10 oraz PM2.5 w czasie rzeczywistym. Metoda mierzenia światła rozproszonego do przodu zapewnia dokładne i szybkie wyniki pomiaru pyłu, gdyż jest Dowiedz się więcej…

Dwukanałowy Zintegrowany System Do Pomiaru Pyłu Zawieszonego SWAM 5A

Pomiar Pyłu Zawieszonego Pomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbki Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS. Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia pyłu zawieszonego Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków atmosferycznych Firma FAI prezentuje nowy system do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego, zapewniający w pełni zautomatyzowany monitoring zapylenia Dowiedz się więcej…