Analizator Zanieczyszczenia Powietrza

DV3000 to przenośny analizator gazów działający w czasie rzeczywistym, zdolny do pomiaru stężeń wielu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym (w tym benzenu) za pomocą spektroskopii w ultrafiolecie. Zmierz zanieczyszczenie powietrza! Prawnie zastrzeżone oprogramowanie i zaawansowane algorytmy przeliczające analizują odczyty w czasie rzeczywistym i generują wyniki pomiarów stężeń gazów na poziomach Dowiedz się więcej…

Pomiar zapylenia – AeroQual Dust Sentry

PYŁOMIERZ DO MONITORINGU ZAPYLENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Zaprojektowany tak, aby było możliwe monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w sposób ciągły, a odczyt wyników odbywał się w czasie rzeczywistym. Urządzenie zbudowane jest z nefelometru, który dostarcza dokładne wyniki pomiarowe dla frakcji PM10, PM2.5, PM1 lub TSP (dla jednej wybranej). Jednocześnie aparat posiada bardzo Dowiedz się więcej…

Pomiar zapylenia – Aeroqual Dust Sentry Pro

Pomiar Zapylenia – „Dust Sentry Pro” – zaprojektowany tak, aby było możliwe zmierzenie jak największej ilości parametrów przy użyciu tylko jednego urządzenia. Dust Profiler zapewnia ciągły i jednoczesny pomiar frakcji PM10, PM2.5, PM1 lub TSP. Urządzenie wykorzystuje optyczny liczniki cząstek do wyliczenia masowego rozkładu cząstek, który następnie przekształcany jest na Dowiedz się więcej…

Mikro Radar Opadów MRR-2

Mikro radar opadów MRR-2 mierzy profile widm  Dopplera i wyznacza rozkłady wielkości kropli, natężenia deszczu, zawartości wody ciekłej, współczynnika odbicia radaru, prędkości fal Dopplera oraz tłumienia zintegrowanego na ścieżce. Dzięki łatwej instalacji i konfiguracji oraz braku wrażliwości na otaczające warunki i zabudowania, takie jak maszty, budynki czy drzewa, urządzenie MRR-2 stanowi Dowiedz się więcej…

Pomiar Stężenia Węgla Całkowitego

Główne Cechy:   Analizator Węgla Całkowitego w aerozolu (ciągła analiza) W połączeniu z Etalometrem® otrzymujemy OC/EC Czas pobierania próbki: 15 min – 24 godzin Używa otaczającego powietrza jako gazu nośnego Solidna, w pełni stalowa konstrukcja Łatwa instalacja, obsługa i utrzymanie urządzenia Aplikacje: Monitorowanie jakości powietrza Ocena wpływu na zdrowie, badania Dowiedz się więcej…

Stacje Monitoringu Powietrza

– AEROQUAL – Monitoring powietrza – Stacja wykorzystuje nowoczesne, wysokoczułe czujniki grubowarstwowe. – Wiele czujników może być równocześnie zintegrowanych w jednej obudowie.– Dane zbierane są i przekazywane do centralnego komputera – np. w biurze.– Aparat może równocześnie mierzyć podstawowe parametry meteorologiczne – temperaturę i wilgotność powietrza.– W aparacie można zintegrować Dowiedz się więcej…

Pomiar Stężenia Węgla w Powietrzu

Pomiar stężenia węgla. Lekki, kieszonkowej wielkości Aethalometer® Analiza w podczerwieni 880 nm interpretowana, jako stężenie odpowiadające sadzy Analiza w nadfiolecie 370 nm wskazuje obecność dymu papierosowego, dymu z węgla lub drewna i innych związków organicznych Ustawienie podstawy czasu: 10 sekund, 1 minuta lub 5 minut Czas pracy na wewnętrznym akumulatorze: Dowiedz się więcej…

Analizator Węgla w Gazach

Analizator Węgla Sunset Laboratory wykorzystuje sprawdzoną metodę termiczno-optyczną do analizy węgla organicznego i pierwiastkowego gromadzonego na filtrach kwarcowych. Próbki są termicznie desorbowane z filtra w obojętnej atmosferze helu po czym utleniane w procesie ze starannie kontrolowanym wzrostem temperatury.Do wykonania analizy otrzymanego gazu wykorzystywany jest detektor z płomieniowo-jonizacyjny.Sprawdzony system sterowania małą Dowiedz się więcej…

Drony Latające

Drony Latające – Dron Do Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza (DR1000) Scentroid DR1000 to system opracowany, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania do pomiarów podstawowego parametru środowiska, czyli jakości powietrza, którym oddychamy. Jednostka składa się z laboratorium, umieszczonego na latającym dronie.  Może być używany do pobierania próbek i analizowania otaczającego powietrza  do wysokości 150 metrów Dowiedz się więcej…

Pobornik Do Niewielkich Objętości Aspirowanego Powietrza

Pobornik niewielkich objętości powietrza MicraVol 1100 jest elastyczną platformą pomiarową mierzącą frakcje pyłu: PM10, PM2.5, TSP oraz podstawowe parametry meteorologiczne. MicroVol 1100 może być stosowany zarówno do pomiarów wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Aparat został wyposażony w mikroprocesor, który wykorzystując sensory: masowego natężenia przepływu, temperatury oraz ciśnienia utrzymuje stały przepływ objętościowy. Dowiedz się więcej…