Analizatory SensoTech:

  • Dostarczają rzetelnych danych o stężeniu rozpuszczalnika
  • Wykorzystywane są jako detektory lub monitory wycieków procesach wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej
  • Kontrola wykrywania granicy faz w zbiornikach i rurociągach

Innym obszarem zastosowania jest sterowanie procesami krystalizacji dla uzyskania powtarzalnych populacji wielkości kryształów i czyszczenia substancji.

Niezrównana ilość zastosowań

Czujniki LiquiSonic® zapewniają stabilne i rzetelne pomiary. Autoklawy lub CIP/SIP, SensorTech są specjalnie skonstruowane do zastosowań w reaktora w skali laboratoryjnej, pilotowej lub przemysłowej i spełniają wszystkie wymagania FDA, 3A i zalecenia EHEDG European Hygenic Engineering Design Group).

Bezpośredni pomiary w czasie rzeczywistym eliminują potrzebę dokonywania prób, eliminują straty ilościowe i błędy rozcieńczania a ponadto obniżają ryzyko zanieczyszczania. LiquiSonic pozwala na automatyzację operacji manualnych i uzyskanie nowych poziomów wydajności i sterowania procesami.

Podstawami tej jakości są wysokiej jakości zastosowane materiały, takie jak stal nierdzewna posiadająca powierzchnie polerowane galwanicznie. Korpus czujnika wykonany jest z jednolitego materiału, bez potrzeby stosowania uszczelnień.

Doskonale podłączany

Czujniki SensoTech mogą być wyposażone we wszystkie powszechne złączki technologiczne takie jak Tri-clamp, Ingold lub Varivent i mogą znaleźć zastosowanie w najtrudniejszych warunkach.

Farmacja
W razie dalszych pytań prosimy o Kontakt.