Drony Latające – Dron Do Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza (DR1000)

Scentroid DR1000 to system opracowany, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania do pomiarów podstawowego parametru środowiska, czyli jakości powietrza, którym oddychamy.

Jednostka składa się z laboratorium, umieszczonego na latającym dronie.  Może być używany do pobierania próbek i analizowania otaczającego powietrza  do wysokości 150 metrów nad poziomem gruntu, która wcześniej była nieosiągalna. Odwzorowanie/zobrazowanie  jakości powietrza  poprzez utworzenie modelu 3D oraz jego weryfikacja a także analiza potencjalnie niebezpiecznych miejsc są  teraz możliwe dzięki tej przełomowej innowacji.

dron latający

Pobieranie próbek z niebezpiecznych źródeł

Przy pobieraniu próbek oraz realizacji pomiarów operator drona pozostaje w bezpiecznej odległości od źródeł zagrożeń.

dron

Bezpośrednie próbkowanie w pobliżu warkocza płomieni

DR1000 może wlatywać w bezpośrednie sąsiedztwo  pióropusza płomieni aby stamtąd pobierać próbki do analizy składu chemicznego i dla olfaktometru. System DR1000 mierzy i rejestruje temperaturę i wilgotność co umożliwia obliczanie dyspersji również w smudze czy obłoku.

Ciągły monitoring chemiczny

Dron Scentroid DR1000  jest w stanie zapewnić zdalny monitoring ponad 50 substancji chemicznych. Dane z czujników pokładowych przekazywane są do tabletu, , rejestrowane a operator dysponuje podglądem na żywo mierzonych i zapisywanych wartości. 

zrzut ekranu - drony latające

Drony Latające – Zalety

Scentroid DR1000 ma unikalną zaletę: zdolność do pomiaru obecności zanieczyszczeń chemicznych, dymów przemysłowych i innych w czasie rzeczywistym. Dzięki swojej niezwykłej mobilności można zaprogramować domyślne ścieżki pomiaru i poboru próbek, lub zdefiniować je zgodnie z potrzebą chwili. Kolejną zaletą korzystania z drona jest to, że można zniwelować do minimum ryzyko dla  operatora, unikając tym samym ekspozycję operatora na czynniki potencjalnie niebezpieczne.

Jak to działa

Scentroid DR1000 może przenosić i eksploatować jednocześnie do pięciu czujników chemicznych, które analizują powietrze w regularnych odstępach czasu, wysyłając informację do operatora na ziemi. Informacje te są rejestrowane w pamięci w celu dokonania mapowań.

Gdy operator identyfikuje obszary krytyczne, albo jeśli zachodzi potrzeba dokonania pomiarów w poszczególnych lokalizacjach (np.  przy wieży ciśnień), można zdalnie kontrolować napełnienie  torby z powietrzem do późniejszej analizy w laboratorium.  Z wyników uzyskanych na pokonanych ścieżkach można zbudować dynamiczną mapę (także trójwymiarową) obrazującą rzeczywistą dyspersję zanieczyszczeń powietrza.

Czujniki

Scentroid DR1000 wykorzystuje do pięciu wybranych czujników, pełną listę można znaleźć TUTAJ. Mierzone wielkości podawane są w częściach na milion (ppm), lub w częściach na miliard (ppb).

Informacje w czasie rzeczywistym

Scentroid DR1000 jest stale połączony ze stacją naziemną, która zbiera informacje w czasie rzeczywistym. Pozwala to operatorowi doskonale orientować się o stanie sytuacji w powietrzu i w razie potrzeby umożliwia podjęcia natychmiastowych działań (np. zatrzymanie poboru próbki powietrza do worka).

drony - kontroler

 Dron DR1000 Scentroid umożliwia pobieranie próbek i pomiar substancji w powietrzu w  trudnym terenie i na różnych wysokościach.

Często konieczne jest, aby próbka powietrza  została pobrana z nad skoku hałdy/usypiska  lub znad zbiornika ścieków,  stawu i innych trudno dostępnych i niebezpiecznych dla człowieka miejsc. Ponadto często nie wchodzi w rachubę narażenie ludzi pobierających próbki na niebezpieczne chemikalia.  Dron Scentroid jako detektor gazu/aerozoli/pyłu i pobornik próbek powietrza pozwala operatorowi pozostać w bezpiecznej odległości od źródeł potencjalnie niebezpiecznych podczas pozyskiwania wymaganej próbki powietrza do analizy laboratoryjnej. Dron pobornik/miernik może być używany do pobierania próbek/mierzenia powietrza ze swego otoczenia na każdej wysokości w zakresie od 0 do 150 m nad poziomem gruntu,- co wcześniej było albo niemożliwe albo bardzo trudne.

dron latający

Specyfikacja latającego laboratorium DR1000 (drony latające):

Wymiary 26cm x16cm x18cm
Maksymalny czas pracy (przy pełnym naładowaniu baterii)
2,5 h
Prędkość napełniania worka
1l/5 sec
Waga 3410 g


Specyfikacja drona S1000:

Waga 4200g
Przekątna1180mm
Pojemność i rodzaj baterii 15000 mAh, Li Po 6S
Częstotliwość PWM 8 KHz
Częstotliwość sygnału 30Hz – 450HzJeden operator może obsługiwać wszystko

Scentroid Dron DR1000 jest kompletnym pakietem rozwiązań, gdzie jedna osoba może jednocześnie latać dronem, –  nawet w miejscach bardzo niedostępnych i niebezpiecznych, dokładnie monitorować lokalizację przestrzenna drona ( współrzędne, wysokość lotu, wysokości dokonania pomiaru i wysokość pobierania wszystkich próbek)  bez narażania się na jakiekolwiek zagrożenia  fizyczne  lub chemiczne. Dedykowany dronowi  DR1000 kontroler (pilot) i  aplikacja Scentroid Drone Sampler App umożliwiają operatorowi precyzyjne sterowanie pompą poboru próbki oraz czujnikami chemicznymi, a także mierzyć i rejestrować temperaturę, pozycję GPS  oraz wysokość lotu.

wykres - drony

Ciągły monitoring chemiczny

Oprócz pobierania próbek powietrza do specjalnych toreb, latające laboratorium Scentroid DR1000 jest w stanie przenosić nawet 5 zdalnych czujników chemicznych do monitorowania poziomów stężeń substancji chemicznych. Dane z czujników pokładowych są przesyłane do na urządzenie z systemem Android przez co operator widzi na żywo wszystkie parametry (mierzone i lotu), które dodatkowo są rejestrowane. Podczas lotu co 2 sekundy dron rejestruje pozycje GPS, wysokość nad poziomem morza, temperaturę, wilgotność, H2S, VOC, SO2, metan i każdą inną substancję chemiczną, której czujnik znajduje się na pokładzie. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia map pióropusza emisji w czasie rzeczywistym.

 Video – DR 1000 w akcjihttps://www.youtube.com/watch?v=mUyKZt9Ez4c

Najczęściej zadawane pytania (drony latające):

  • Ile litrów ma torba w której jest próbka?

Standardowe torby na próbki, która jest dołączone do zestawu mają 3 litry objętości, ale także większe torby (nawet do 10 litrowe) można zamówić. (Jednakże należy pamiętać, że wysokość całkowicie napełnionej 10 litrowej torby może przekroczyć wysokość podwozia większości dronów).

  • Czy to możliwe, aby pobrane ze źródła próbki były podciśnieniem?

Tak. Poniżej 100 hPa standardowa jednostka będzie działać przy minimalnej wariancji rozcieńczania. Powyżej 100 hPa konkretne arkusze kalibracyjne są dostarczane przez Scentroid i powinny być stosowane.

  • W jaki sposób można dokonać zamówienia?

Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Wszystkie potrzebne dane znajdują się w zakładce „Kontakt” na górze strony.


Zapraszamy również do sekcji Drony Pływające.