Nowe rozwiązanie dla próbkowania, monitorowania i mapowania zbiorników wodnych

Dron SURF 20. Proponowane drony pływające obejmują różne modele, od poborników próbek wody  przez automaty sondujące do automatycznych detektorów i mierników o różnych rozmiarach. Jednostki te mogą być stosowane do rutynowego pobierania znormalizowanych próbek wody, incydentalnych poborów próbek wody, detekcji rozmieszczenia przestrzennego czynników determinujących jakość wody, sondowania topograficznego i geodezyjnego dna zbiorników wodnych, śledzenia źródeł zanieczyszczeń w zbiornikach wód płynących i stojących, przybrzeżnych badań wody, a także detekcji rozkwitu glonów. 

dron plywajacy surf 20

Dron Surf 20 F urządzenie do pomiaru przepływu zostało zaprojektowane, opracowane i ukierunkowane specjalnie na potrzeby wykonywania profili przepływu rzeki i pomiaru ilości wody. Jako bezzałogowy statek wodny  może być  platformą dla dopplerowskiego profilera ADCP różnego typu. Przez zdalną obsługę urządzenia pomiarowego za pomocą kontrolera, operator może samodzielnie wykonać pomiar przepływu wody. Cały proces jest wygodny i bezpieczny, a dane pomiarowe prawidłowe i wiarygodne co zostało potwierdzone przez liczne niezależne pomiary. 

dron surf 20
drony pływające surf 20

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi Dronami.

Zapraszamy również na www.anemometr.pl.