dron

Dron ME70. Proponowane drony pływające obejmują różne modele, od poborników próbek wody  przez automaty sondujące do automatycznych detektorów i mierników o różnych rozmiarach. Jednostki te mogą być stosowane do rutynowego pobierania znormalizowanych próbek wody, incydentalnych poborów próbek wody, detekcji rozmieszczenia przestrzennego czynników determinujących jakość wody, sondowania topograficznego i geodezyjnego dna zbiorników wodnych, śledzenia źródeł zanieczyszczeń w zbiornikach wód płynących i stojących, przybrzeżnych badań wody, a także detekcji rozkwitu glonów. 

dron podwodny

Na potrzeby sondowania dna morskiego, dna jezior jak również kompleksowych pomiarów  topograficznych i geodezyjnych dna morskiego, przeznaczony jest model ME70. Automat ten wyposażony w echosondę z systemem sonaru bocznego, odbiornikiem GPS oraz systemem rejestracji i przesyłu danych w czasie rzeczywistym idealnie nadaje się do skanowania dna zbiorników wodnych.

mapowanie podwodne - dron

Dron ME70 – Akcesoria:

Terminal ręczny 3.0

terminal ręczny - dron
 • Inteligentny system programowalny 
 • 2 km zasięg zdalnego sterowania 
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym 
 • Monitorowanie stanu łodzi w czasie rzeczywistym Stacja Bazowa 2.0

stacja bazowa
 • Edycja misji i zarządzanie 
 • 10 km komunikacja w czasie rzeczywistym 
 • Transmisja wideo w czasie rzeczywistym 
 • Monitorowanie stanu łodzi w czasie rzeczywistym TJ-30 Silnik Zaburtowy

silnik zaburtowy
 • Plug & Play 
 • Bardzo silny

Workbox

workbox - dron
 • 1220mm x 850mm x 670mm 
 • 1570mm x 1050mm x 800mm 
 • Walizka podróżna Nasze pozostałe Drony.

Zapraszamy również na www.anemometr.pl.