Analizator Stężenia dla przemysłu piwowarskiego oraz producentów napojów gazowanych.

Browarnictwo. LiquiSonic®  jest systemem analitycznym, który bepośrednio i bezzwłocznie mierzy stężenie w procesie. Tego typu technologia pomiaru może być stosowana na wielu etapach produkcji piwa oraz napojów gazowanych. Dzięki tak precyzyjnej metodzie pomiarowej możliwe jest ciągłe monitororowanie jakości produktu przy minimalnym zużyciu surowców oraz energii. Analizator może mierzyć do trzech parametrów jednocześnie, w tym % ilość alkoholu, zawartość ekstraktu, gęstość brzeczki nastawnej, tempratury.

browarnictwo
Zastosowanie w Browarnictwie
 • Filtr pulpy
 • Kadź filtracyjna
 • Kocioł brzeczki piwnej
 • Filtracja
 • Napełnianie
 • Mieszanie
 • CIP
 • Odzysk drożdży
browarnictwo
Kadź Filtracyjna

Zastosowanie

 • Sterowanie procesem klarowania
 • Dokładna detekcja punktu zraszania wodą pod koniec procesu klarowania
 • Określanie w sposób ciągły rzeczywistego stężenia ekstraktu w zbiorniku buforowym lub kotle brzeczki piwnej za pomocą zewnętrznego przepływomierza

Korzyści

 • Optymalne stężenie ekstraktu w kotle brzeczki piwnej lub w zbiorniku buforowym
 • Obniżenie zapotrzebowania na świeżą wodę
 • Optymalne wykorzystanie kadzi filtracyjnej efektywna produkcja brzeczki piwnej
Dokładne monitorowanie rzeczywistego stężenia brzeczki piwnej w zbiorniku buforowym lub kotle
 • Funkcja opcjonalna wykorzystująca zewnętrzny przepływomierz
 • Rzeczywiste stężenie brzeczki piwnej pomnożone przez rzeczywisty przepływ dla uzyskania rzeczywistego stężenia brzeczki piwnej w zbiorniku buforowym lub kotle
 • Pozwala na precyzyjne ustawienie stężenia początku warzenia
 • Pozwala na obniżenie zużycia energii w czasie warzenia
Kocioł Beczki Piwnej (browarnictwo)

Zastosowanie

 • Monitorowanie stężenia w czasie zakończonego procesu warzenia
 • Dokładna regulacja stężenia końcowego brzeczki piwnej
 • Czujnik zanurzeniowy zastosowany do kotła

Korzyści

 • Uniknięcie intensywnych prac konserwatorskich dzięki zastosowaniu tradycyjnego rozwiązania bocznikowego
 • Ograniczenie dodatkowych cykli płukania I czyszczenia
 • Ograniczenia zużycia energii I zapotrzebowania na pracę fizyczną
 • Powtarzalny proces warzenia
Filtr

Zastosowanie

 • Dokładny, regulowany ciężarem właściwym rozdział pierwszej i ostatniej szarży
 • Sterowanie zasilaniem odzysku piwa lub pierwszej i ostatniej szarży na wlocie filtru

Korzyści

 • Znaczne obniżenie kosztów
Napełnienie i Mieszanie

Zastosowanie

 • Ciągły monitoring ciężaru właściwego w procesie napełniania
 • Dokumentowanie i rejestracja początkowego ciężaru właściwego (ISO9000 i HACP).
 • Śledzenie zdarzeń zgodnie z zaleceniami FDA
 • Rozdzielanie różnych marek
 • Regulowanie początkowego ciężaru właściwego przy warzeniu przy wysokim ciężarze właściwym

Korzyści

 • Wyświetlenie temperatury stężenia brzeczki piwnej
 • Ciągła rejestracja początkowego ciężaru właściwego w czasie napełniania
 • Natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowych warunków procesu (pomyłki dotyczące butelek i etykiet)
 • Sterowanie napełnianiem, jeśli rzeczywiste stężenie brzeczki nie pozostaje w określonym przedziale, napełnianie zostaje wstrzymane a piwo skierowane do zbiornika buforowego.
 • Rozdzielenie pierwszej i ostatniej szarży piwa: automatyczna separacja poprzez ustawienie punktów zwrotnych.
 • Analogowe wejście dla dowolnego analizatora CO2, z automatyczna funkcją kompensacji

W razie dalszych pytań zapraszamy do sekcji KONTAKT.

Zapraszamy również na www.anemometr.pl.