Przenośny analizator stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonujący pomiary metodą spektrometrii  UV.

zanieczyszczenie powietrza

DV3000 to przenośny analizator gazów działający w czasie rzeczywistym, zdolny do pomiaru stężeń wielu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym (w tym benzenu) za pomocą spektroskopii w ultrafiolecie.

Zmierz zanieczyszczenie powietrza!

Prawnie zastrzeżone oprogramowanie i zaawansowane algorytmy przeliczające analizują odczyty w czasie rzeczywistym i generują wyniki pomiarów stężeń gazów na poziomach ppb, zazwyczaj co sekundę dla każdego badanego gazu.

Metoda analizowania próbek powietrza wykorzystuje światło ultrafioletowe w wieloprzebiegowej komorze pomiarowej. System wieloprzebiegowy (światło wielokrotnie odbija się od luster umieszczonych po dwóch stronach kuwety pomiarowej) pozwala na uzyskanie niezbędnej długości ścieżki optycznej dla umożliwienia pomiaru niskich stężeń w stosunkowo kompaktowym urządzeniu.

zanieczyszczenia powietrza

W spektroskopii UV próbka jest naświetlana szerokim spektrum promieniowania UV. Jeśli określona długość fali światła odpowiada energii konkretnego pasma UV zostanie ono zaabsorbowane przez molekuły danego gazu. Każdy rodzaj gazu wykrywany metodą spektroskopii UV ma swoją unikalną charakterystykę widma absorpcyjnego (określaną czasem jako „odcisk palca”) co umożliwia identyfikację jego obecności w objętości pomiarowej oraz określenia jego stężenia.

Monitorowane dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym i prezentowane jako histogramy w systemie map skojarzonym z odczytem z GPS, lub w formie tabelarycznej.

samochód do pomiarów

Duże miasta używają zazwyczaj kilku profesjonalnych stacji monitorujących do badania powietrza otoczenia i informowania o poziomach zanieczyszczeń i ewentualnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów ich stężeń. Zainstalowane na pojazdach przyrządy Duvas umożliwiają monitorowanie zanieczyszczeń na ulicach w rzeczywistych warunkach drogowych i tworzą dynamiczną mapę zanieczyszczenia miasta.

Profesjonalne stacje pomiarowe mogą służyć do ustalania wielkości odniesienia stosowanych przez oprogramowanie służące do modelowania sposobów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń od źródeł ich pochodzenia.

Analizator Duvas 3000 może być również stosowany do monitorowania przenoszenia się zanieczyszczeń poza obszary objęte bezpośrednim oddziaływaniem zakładów przemysłowych.


Dane techniczne analizatora DUVAS 3000:

Zakres BEN TOL ETB XYM XYO XYP O3 NO NO2 SO2 STY NH3 FOR BUT
Dolna granica wykrywalności (ppb) 2 5 5 5 5 2 5 2 15 2 2 2 17,5 5
Górna granica pracy (ppb) 1000 250 500 500 500 250 500 500 1000 500 250 250 1000 500
Dryft zera (ppb) +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5 +/5
Dokładność +/- 0,4% +/- 1,5% +/- 1,1% +/- 0,7% +/- 1,2% +/- 0,6% +/- 0,9% +/- 0,2% +/- 1,6% +/- 0,2% +/- 0,2% Tbc +/- 1,6% Tbc
Liniowość +/-1% +/-2% +/-2% +/-2% +/-2% +/-2% +/-2% +/-1% +/-2,5% +/-1,5% +/-1,5% Tbc +/-3% Tbc

Specyfikacja

Specyfikacja Opcja Wartość
Zakres czasu uśredniania wyników pomiarów (Średnia krocząca) Wersja mobilna Wersja przenośna Wersja Stacjonarna Kontrola zera/jakość działania 1 sekunda 4 sekundy 300 sekund 100 sekund
Częstość odpowiedzi   1 sek.
Rozdzielczość   0,1 ppb
Objętość kuwety pomiarowej   3 litry
Przepływ próby gazowej Niski przepływ (zerowanie, kontrole) Wysoki przepływ – tryb pomiarowy 2-5 l/min 120 l/min
Temperatura robocza   10oC – 30oC
Temperatura otoczenia   0oC – 40oC
Czas pracy lampy   Min. 2000 godzin
Czas pracy z akumulatora   Do 6 godzin
Wymiary   840x290x280 mm
Waga Z bateriami / Bez baterii 32 kg / 25 kg
Zasilanie   24 V DC /4A , 96 W max.
Wyjścia   RS232 Ethernet Bluetooth
Podgląd danych Tablet Inne urządzenia przenośne Komputer PC (Laptop) Duvas App Duvas App Duvas Viewer
Pamięć danych   128 GB (USB)
Certyfikaty Akredytacje CE Gazy kalibrujące  BOC IEC 61010-1 Zgodnie ze standardem ISOanalizator - ulotka
Ulotka w języku angielskim
Zanieczyszczenie Powietrza (DV3000)


analizator ulotka
Specyfikacja techniczna w języku angielskim – Zanieczyszczenie Powietrza (DV3000)


Dodatkowe informacje na stronie producenta – tutaj.