Analizator stężenia cieczy metodą ultradźwiękową – LiquiSonic

LiquiSonic® jest wyrafinowanym wewnątrz procesowym/miejscowym analizatorem cieczowym, doskonale dopasowanym do stanów przesycenia, stężenia lub krystalizacji stosowany w procesach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Wykorzystując pomiar prędkości dźwięku i temperatury połączony z unikalnym modelem czujnika, system pozwala w różnych punktach sterować i monitorować stężenia i ogólne kierunki procesów.

Przykłady zastosowań analizatora LiquiSonic® (kliknij w nazwę):

METODA LIQUISONIC®

LiquiSonic® jest systemem wykorzystując pomiar prędkości dźwięku i temperatury połączony z unikalnym modelem czujnika,  pozwala w różnych punktach sterować i monitorować stężenia i ogólne kierunki procesów.

LiquiSonic® dostarcza operatorowi w czasie rzeczywistym wiedzy koniecznej do optymalizacji procesu. System

LiquiSonic® zawiera jeden lub więcej inteligentnych czujników z połączonych cyfrową linią ze sterownikiem.

Ponadto technologia wytwórcza modemu gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów i użyteczne funkcje przyrządu. Do nich zaliczyć można: jednoczesne przedstawienie stężenia masowego lub zawartości kryształów, temperaturę produktu lub identyfikacja składników.

Możliwości pamięci i śledzenia zdarzeń (zgodne z FDA 21 CFR część 11) wraz z hasłem definiowanym przez użytkownika zapewniają w maksymalnym bezpieczeństwo procesu i oprogramowania.

Wielokanałowa rejestracja w czasie rzeczywistym wraz z nieulotną konfiguracją i kartą RAM pamięci danych procesowych, pozwalają na łatwe dopasowanie systemu do zastosowań w skali laboratoryjnej, pilotażowej lub przemysłowej.

Czujniki LiquiSonic® dostępne są w różnych wykonaniach i wyposażone w różne złącza celem dostosowania do rurociągów lub zbiorników. Dostępne są również rozwiązania dla stref zagrożonych, w postaci czujników o budowie przeciwwybuchowej. Wszystkie czujniki mogą być dostarczane jako polerowane galwanicznie a także w wykonaniu ultrasanitarnym bez uszczelnień, w celu przystosowania do najcięższych warunków procesowych i typowych procedur CIP/SIP.

analizator stezenia cieczy
Analizator Stężenia Cieczy – oferowane modele:

LiquiSonic 30 jest urządzeniem standardowym posiadającym wszystkie funkcje. Może posiadać podłączonych maksymalnie do 4 czujników. Szereg funkcji, takich jak przedstawienie kierunku zmian czy posiadanie rejestru czyni z niego bardzo wydajne urządzenie.

LiquiSonic 20 jest niedrogim urządzeniem posiadającym niezbędne, podstawowe funkcje.

Liquisonic 40 oblicza stężenia trzech cieczy składowych. Sterownik wykorzystuje prędkość dźwięku i sygnał zewnętrzny, taki jak np. gęstość lub przewodność.

Liquisonic 50 posiada własności pozwalające na zastosowanie go do procesów krystalizacji lub polimeryzacji.

Uwagi ogólne

Zasada pomiaru Wyznaczenie prędkości dźwięku w cieczy, jako miara stężenia składnika

Zakres pomiarowy 100 do 10000 ms-1

Typowa dokładność 0,05-1

Dokładność pomiaru temperatury 0,1 oC

Przesyłanie danych wymiana danych z komputerem PC za pomocą sygnału prądowego 4…20mA, RS-232 protokół fieldbus.

Złącze czujnika połączenie czujników ultradźwiękowych ze sterownikiem za pomocą przewodu BUS.

Zakres Zastosowań:
 • Pomiary stężeń
 • Pomiary gęstości
 • Monitorowanie polimeryzacji, wyznaczanie współczynnika przemiany
 • Szybkie wykrywanie granicy faz
 • Monitorowanie i sterowanie procesem krystalizacji, wyznaczanie stopnia przesycenia i zakresów metastabilnych
 • Sterowanie procesami neutralizacji kwasów i ługów przy wysokich temperaturach i ciśnieniach procesów
 • Monitorowanie procesów
 • Sterowanie płuczkami, urządzeniami destylacyjnymi i absorberami.
Sensotech – Korzyści i Zalety:
 • Zapewnia bezpośrednią informację o stanie procesu w dowolnym czasie,
 • Automatyczne sterowanie stężeniem cieczy płuczkowej w zakresie maksymalnej absorpcji lub maksymalnej skuteczności płuczki gazowej
 • Unikanie przedawkowania lub niedomiaru czynnika
 • Skrócenie czasochłonnych pomiarów laboratoryjnych
 • Natychmiastowe wykrywanie błędów procesowych
 • Oszczędność materiałów i kosztów
analizator cieczy
Ulotka w języku polskim
nalizator cieczy
Ulotka w języku angielskim


W razie dalszych pytań zapraszamy do sekcji Kontakt.