Wieloparametrowy Analizator Zanieczyszczeń Wody S::CAN

Analizator S::CAN mierzy stężenia takich substancji w wodzie jak:
NO3, NO2, BTX, TOC (węgiel organiczny), Fenole, Naftalen, Alkany, Alkiny, Olefiny, Acetyleny i inne…

Oraz parametry takie jak :
Biologiczne Zapotrzebowanie na tlen (BZT),
ChZT, TSS (zawiesina), Mętność i inne…

Ważne cechy aparatu:
– wykonuje pomiary w czasie rzeczywistym
– może być zanurzony bezpośrednio w badanym medium
– nie wykazuje dryfu pomiarowego w czasie
– laboratoryjna jakość pomiaru

Instalacja analizatora – rzeka Reda
Ulotka w języku polskim
Ulotka w języku angielskim
Kategorie: Inne

.single-post .hestia-title + .author { display: none; }