Ciągłe Monitorowanie Stanu Oleju. Popyt na produkcję cementu nieustająco rośnie, co powodowane jest wzrostem liczby ludności oraz urbanizacją. Jednocześnie, głównymi priorytetami strategii eksploatacyjnych przemysłu strategicznego stały się poprawa niezawodności, redukcja kosztów operacyjnych i utrzymania. Celem tej ulotki jest dostarczenie informacji na temat nowatorskiego internetowego systemu kontroli stanu oleju, by osiągnąć wyżej wymienione priorytety. System WearSens® WS 3000 umożliwia zapobieganie uszkodzeniom przekładni, a także bezpośrednio podłączonych maszyn poprzez zaawansowany czas ostrzegania o krytycznych warunkach pracy i zwiększonemu okresowi wymiany oleju, uzyskanemu dzięki precyzyjnemu pomiarowi przewodności elektrycznej, względnej przenikalności elektrycznej i temperatury oleju – ustaleniu nowych standardów w zakresie dokładności, czułości i rozdzielczości.

Wprowadzony został nowy parametr – indeks WearSens® (WSi). Model matematyczny WSi łączy wszystkie zmierzone wartości i ich gradienty w jednym parametrze, co zapewnia kompleksowe monitorowanie, aby zapobiec uszkodzeniu przekładni. Ponadto, WSi umożliwia długoterminową prognozę następnej wymiany oleju poprzez rejestrowanie danych serwera przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Procedury naprawcze oraz konserwacyjne mogą być przeprowadzane przed wystąpieniem rzeczywistych szkód. 

SMAROWANIE OBIEGÓW OLEJU (LUBRICATION OIL CIRCUITS) ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH (PARTS) CEMENTOWNI:

1- Przekładnia Główna Napędu Młynka 
2- Przekładnia Główna Młynków Węglowych
3- Napęd Główny Pieca
4- Główne Koło Napędowe Młyna Klinkierowego 
5- Główne Koło Napędowe Prasy Walcowej  

Wizualizacja Procesu w cementowni:

Ciągłe MOnitorowanie stanu oleju
monitorowanie stanu oleju
Ulotka w języku polskim – Monitorowanie Stanu Oleju
monitorowanie
Ulotka w języku angielskim – 1
monitorowanie
Ulotka w języku angielskim – 2