Popyt na produkcję cementu nieustająco rośnie, co powodowane jest wzrostem liczby ludności oraz urbanizacją. Jednocześnie, głównymi priorytetami strategii eksploatacyjnych przemysłu strategicznego stały się poprawa niezawodności, redukcja kosztów operacyjnych i utrzymania. Celem tej ulotki jest dostarczenie informacji na temat nowatorskiego internetowego systemu kontroli stanu oleju, by osiągnąć wyżej wymienione priorytety. System WearSens® WS 3000 umożliwia zapobieganie uszkodzeniom przekładni, a także bezpośrednio podłączonych maszyn poprzez zaawansowany czas ostrzegania o krytycznych warunkach pracy i zwiększonemu okresowi wymiany oleju, uzyskanemu dzięki precyzyjnemu pomiarowi przewodności elektrycznej, względnej przenikalności elektrycznej i temperatury oleju – ustaleniu nowych standardów w zakresie dokładności, czułości i rozdzielczości.

Wprowadzony został nowy parametr – indeks WearSens® (WSi). Model matematyczny WSi łączy wszystkie zmierzone wartości i ich gradienty w jednym parametrze, co zapewnia kompleksowe monitorowanie, aby zapobiec uszkodzeniu przekładni. Ponadto, WSi umożliwia długoterminową prognozę następnej wymiany oleju poprzez rejestrowanie danych serwera przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Procedury naprawcze oraz konserwacyjne mogą być przeprowadzane przed wystąpieniem rzeczywistych szkód. 

SMAROWANIE OBIEGÓW OLEJU (LUBRICATION OIL CIRCUITS) ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH (PARTS) CEMENTOWNI:

1- Przekładnia Główna Napędu Młynka 
2- Przekładnia Główna Młynków Węglowych
3- Napęd Główny Pieca
4- Główne Koło Napędowe Młyna Klinkierowego 
5- Główne Koło Napędowe Prasy Walcowej  

Wizualizacja Procesu w cementowni:

Ulotka w języku polskim
Ulotka w języku angielskim – 1
Ulotka w języku angielskim – 2