Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

SENSORY / CZUJNIKI DO ANALIZATORÓW I SYSTEMÓW TLENOWYCH


Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki
                                                   Analizator                   
Teledyne B-2
Teledyne B-2C

Teledyne B-2C-AP
Teledyne B-2C-XL
Teledyne L-2
Teledyne L-2C
Teledyne M-2
Teledyne S-2
Teledyne Z-2
Teledyne Insta Trace
GE Panametrics OX-1
Teledyne 3000TA
Teledyne 3000TA-XL

Teledyne 3010TA
Teledyne 3020T
Teledyne 3000TB
Teledyne 3010TB 
Teledyne 3160
Teledyne 3190
Teledyne 300T
Teledyne 310
Teledyne 311
Teledyne 311D
Teledyne 311XL
Teledyne 315
Teledyne 316A
Teledyne 316B
Teledyne 316RA
Teledyne 316RB
Teledyne 316RBN
Teledyne 317RA
Teledyne 317RB
Teledyne 318
Teledyne 318R
Teledyne Insta Trans
Teledyne OT-3
Teledyne Turbo 2
Teledyne Tirbo 2P

PSR-12-223
Range Min:  0-10 ppm Oxygen  
Range Max:  0-1% Oxygen *
Signal Output:  295-625 mA
Response 90%:  7 sec
Expected Life:  18-24 months **
Warranty:  12 months T
* Air calibrate on 0-25% range
** Normal applications
PSR-12-223
Teledyne A-2 
Teledyne A-2C

GE Panametrics OX-2

XLT-12-123 ***

Range Min:  0-10 ppm Oxygen
Range Max:  0-1% Oxygen *
Signal Output:  295-625 mA
Response 90%:  7 sec
Expected Life:  18-24 months **
Warranty:  12 months
* Air calibrate on 0-25% range
** Normal applications
*** Required CO2 > 0.5%
Refer to PSR-12-223
                                                                                                    
PSR-11-21
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  295-625 mA
Response 90%:  7 sec
Life:  12 months
Warranty:  9 months
Teledyne B-1
Teledyne 3000PA
Teledyne 3000PB
Teledyne 3010PA
Teledyne 3010PB
Teledyne 3020P
Teledyne 300P
Teledyne 311PC
Teledyne 320A
Teledyne 320B
Teledyne 320BR
Teledyne 320BRC
Teledyne 320BRCD
Teledyne 320C
Teledyne 320P
Teledyne 320PD
Teledyne 326A
Teledyne 326B
Teledyne 326RA
Teledyne 326RB
Teledyne 326RBN
Teledyne 327RA
Teledyne 327RB
Teledyne 328
Teledyne 328R
Teledyne Insta Trans

PSR-11-23
Range:  0-100% Oxygen

Signal Output:  235-355 mA
Response 90%:  13 sec 
Expected Life:  15 months
Warranty:  12 months
PSR-11-213
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  295-625 mA
Response 90%:  7 sec
Expected Life:  12 months
Warranty:  9 months
Refer to PSR-11-23, opcja
Teledyne B-1C
Scottish Anglo
/Analox B1SA

Teledyne B-3
GE Panametrics OX-3

Tak jak PSR-11-21
Teledyne 335

Teledyne 3350
PSR-11-233
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  235-355 mA
Response 90%:  13 sec
Expected Life:  15 months
Warranty:  12 months

PSR-11-330
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  165-235 mA
Response 90%:  30 sec
Expected Life:  24 months
Warranty:  12 months

Teledyne C-3
Scottish Anglo C3SAPSR-11-33-B  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  165-235 mA

Response 90%:  30 sec
Expected Life:  24 months
Warranty:  12 months


Bacharach

Bacharach

PSR-11-54  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  165-235 mA

Response 90%:  7 sec
Expected Life:  24 months
Warranty:  12 months
Refer to PSR-11-33
proprietary AII option

Teledyne C-3
Scottish Anglo C3SA
XLT-11-15 *  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  165-235 mA

Response 90%:  30 sec
Expected Life:  15 months *
Warranty:  12 months

Teledyne A-3, A-5
GE Panametrics OX-4


* Required CO2 > 0.5%
PSR-11-52  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  -40 to -80 mA

Response 90%:  7 sec
Expected Life:  60 months
Warranty:  24 months
Teledyne 3300
Teledyne 3290
Teledyne 329
Teledyne E-2

PSR-11-39  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  7-13 mV

Response 90%:  6 sec
Expected Life:  36 months
Warranty:  12 months
California Analytical
MSA

Teledyne
California Analytical
MSA 466324

Teledyne R-22
XLT-11-39-1  
Range:  0-100% Oxygen

Signal Output:  7-13 mV
Response 90%:  6 sec
Expected Life:  12 months
Warranty:  8 months
California Analytical

California Analytical

PSR-11-75-KE  
Range:  0-100% Oxygen  

Signal Output:  10-14 mV
Response 90%:  13 sec
Expected Life:  60 months
Warranty:  24 months

Various


Figaro (Japan
Storage Battery) 
KE-25
Sierra InstrumentsPSR-11-75-KE4 
Range:  0-100% Oxygen  

Signal Output:  10-14 mV
Response 90%:  13 sec
Expected Life:  60 months
Warranty:  18 months

Rosemount


Figaro (Japan
Storage Battery)
KE-25F4

PSR-11-77  
Range:  0-100% Oxygen 

Signal Output:  7-13 mV
Response 90%:  6 sec
Expected Life:  60 months
Warranty:  18 months
Teledyne 60
Teledyne 190
Teledyne 200


Teledyne T-7 (A51327)

GPR-11-917-J  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  7-13 mV

Response 90%:  6 sec
Expected Life:  36 months
Warranty:  12 months

Automotive Exhaust

City Tech
Envitech
MSA
Teledyne R-17A


GPR-11-917-M  
Range:  0-100% Oxygen
Signal Output:  7-13 mV

Response 90%:  6 sec
Expected Life:  36 months 
Warranty:  12 months
Automotive Exhaust
City Tech
Envitech
MSA

Teledyne R-22A


    Sensor zastępczy (zamiennik)