POMIAR STĘŻENIA WĘGLA ELEMENTARNEGO (SADZY) W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM.

Aparatura pomiarowa firmy MAGEE SCIENTIFICMikroetalometr
Model AE52
E

 Lekki, kieszonkowej wielkości Aethalometer®

• Analiza w podczerwieni 880 nm interpretowana, jako stężenie odpowiadające sadzy

• Analiza w nadfiolecie 370 nm wskazuje obecność dymu papierosowego, dymu z węgla lub drewna i innych związków organicznych

• Ustawienie podstawy czasu: 10 sekund, 1 minuta lub 5 minut

• Czas pracy na wewnętrznym akumulatorze: 24 godziny (dla 5 minut i przepływu 100ml)

• Dane 2 długości fal pokrywa się z danymi etalometrów AE22 i AE42 jak 1:1

• Dostępny wlot klasyfikacyjny PM2.5

Ulotka w języku polskim

Ulotka w języku angielskim
Miniaturowy monitor węgla elementarnego (sadzy)
Model AE51

• Miniaturowe wymiary (117 mm x 66 mm x 38 mm) zapewniają wygodę użytkowania i łatwość przenoszenia

• Aparat na jednej baterii może pracować w sposób ciągły do 24 h

• Próbkowanie i analiza stężenia masowego aerozolu sadzy w powietrzu odbywa się poprzez metodę absorpcji optycznej

Ulotka w języku angielskim

Kategorie: Monitoring Imisji

.single-post .hestia-title + .author { display: none; }