Próbki,próba,pobór,pobieranie,dopak,systemy,układy,petrochemia,system otwarty,sytem zamknięty,dopak w polsce,przedstawicielstwo,przedstawiciel eco monitoring
Zastosowanie 
·Pobór próbek gazu

Dostępne konfiguracje
·Płukanie układu
·Cylinder płukania bypassu 
·Pochodnia technologiczna

Układy z otwartym (częściowo) układem

Zestawy  napełniające serii, DPBM, DPTK, DPZK, DPFH, DPDS.

Zastosowanie
·Ciecze pod ciśnieniem atmosferycznym
·Ciecze o niskiej szkodliwości
·Pobór próbek ze zbiorników magazynowych, beczek i rurociągów
·Pobór próbek o stałej objętości

Dostępne konfiguracje
·DPBM
·DPTK
·DPZK
·DPFH
·DPDS
·Zestawy napełniające

Ciała stałe

Serie DPVS, DPGH, DPSM.

Zastosowanie
·Próbki ciał stałych pod ciśnieniem atmosferycznym
·Pobieranie próbek z worków
·Próbki granulatów, proszków, smaru
·Próbki o stałej objętości

Dostępne konfiguracje
·DPGM
·DPVS
·DPSM

eria HD

System DOPAK® poboru reprezentatywnych próbek cieczy o niskiej prężności par, przy niskim ciśnieniu procesowym przy użyciu zaworów technologicznych.

Zastosowanie
·Ciecze pod niskimi ciśnieniami
·Pobór próbek o niskiej prężności par  Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Ciecze lepkie, zawiesiny
·Pobór próbek z rurociągów i zbiorników
·Zawory bezpieczne pożarowo/ antystatyczne

Dostępne konfiguracje
·Włącz/wyłącz

Seria DPJ

System DOPAK® poboru reprezentatywnych próbek cieczy o wyższych lepkościach przy użyciu zaworów tłoczkowych. Wylot zaworu próbki płukany dla wyeliminowania martwych przestrzeni.

Zastosowania
·Ustalona objętość próbkowania
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Ciecze lepkie i zawiesiny
·Pobór z rurociągów, zbiorników, reaktorów
·W warunkach próżni
·Ciecze pod niskim i podwyższonym ciśnieniem
·W wysokiej temperaturze

Dostępne konfiguracje
·Ustalona objętość próbki
·Płukanie
·Płaszcz grzewczy/chłodzący
·Płukanie rozpuszczalnikiem


6
żnej
·Komora rozprężna płukania
·Cylinder płukania bypassu

Seria S32-G

System DOPAK® z zaworami sprzężonymi zewnętrznie do poboru reprezentatywnych próbek gazów do cylindrów.
Dostępne są opcje z płukaniem.

  Systemy próbkowania DOPAK

Koncepcja poboru prób metodą DOPAK® jest rozpowszechniona i zaakceptowana wśród liderów przemysłów chemicznego i petrochemicznego.
Naszą procedurę postępowania łatwo objaśnić, ponieważ systemy DOPAK rozwiązują problemy poboru próbek substancji toksycznych, niebezpiecznych i lotnych.
Systemy próbkowania DOPAK® z zamkniętym odpowietrzeniem lepiej izolują operatora od kontaktu z badanym produktem. Eliminowane są lokalne rozlania. Substancje lotne zabezpieczone są przed ucieczką do atmosfery. Istotnie zwiększyło się bezpieczeństwo w najszerszym znaczeniu.

3
Pojemniki do próbek DOPAK

DOPAK® proponuje dwa typy pojemników do próbek tzn. butli uszczelnionych pokrywką i przegrodą oraz cylindrów.
Typ pojemnika zależy od typu systemu poboru prób.

Pobór próbek do butli

Próbka pobierana jest z procesu do pojemnika, do którego dociera pod ciśnieniem atmosferycznym. Pojemnik składa się z butli uszczelnionej pokrywką i przegrodą umieszczoną w tulei, przekłuwaną igłami wystającymi z gniazda.
Po umieszczeniu butli w pozycji poboru, produkt może wpłynąć do butli przez igłę technologiczną, a powietrze i gaz odprowadzane są poprzez igłę odpowietrzającą. Po pobraniu wymaganej ilości próbki, operator zatrzymuje przepływ produktu a butla usuwana jest z tulei. Przegroda uszczelnia się samoczynnie.
W zastosowaniach gdzie pokrywka i przegroda nie mogą być stosowane, DOPAK® proponuje pierścień uszczelniający w górnej części tulei w połączeniu z zestawem napełniającym.

Cylindry do poboru próbek

Próbka pobierana jest z procesu do pojemnika, do którego dociera pod ciśnieniem atmosferycznym. Pojemnik składa się z cylindra zaopatrzonego na obu końcach w zawór iglicowy i szybkozłączkę. Cylinder podłączany jest to układu poboru. Po podłączeniu produkt może wpływać do cylindra.
W przypadku poboru próbek skroplonego gazu ustalona ilość cieczy przechodzi do komory ekspansyjnej celem częściowego zapełnienia cylindra. Operator zamykając zawory iglicowe cylindra pozwala na zrzut ciśnienia w szybkozłączce do wylotu odpowietrzającego. Następnie cylinder może być odłączony od systemu poboru próbki.

Zastosowanie systemu DOPAK


Układy z zamkniętym odpowietrzeniem  
Seria DPM

System DOPAK poboru reprezentatywnych próbek cieczy o niskiej prężności par przy niskim ciśnieniu procesowym. Dostępne są opcje z płukaniem.

Zastosowanie
·Ciecze pod niskim ciśnieniem
·Pobór próbek o niskiej prężności par Ciecze korozyjne i niebezpieczne
Ciecze lepkie i zawiesiny
·Pobór próbek z rurociągów i zbiorników

Dostępne konfiguracje
·Włącz/wyłącz
·Płukanie układu
·Płukanie wsteczne
·Płukanie igły
·Płukanie wsteczne/płukanie igły
·Płukanie ciągłe igły
·Integralne płukanie igły

S
Seria S23
S23
System DOPAK® ze zintegrowanym zaworem do poboru wstępnie ustalonych ilości cieczy o niskiej prężności par, niezależnie od ciśnienia procesu i z zerową przestrzenią martwą. 
Zastosowanie 
·Ustalona objętość próbki
·Pobór próbek cieczy przy niskim i podwyższonym ciśnieniu
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Pobór z rurociągów i układu pompy obiegowej reaktora
·Małe próbki (od  1cm3)
Dostępne konfiguracje
·Gwintowane
·Spawane/kołnierzowe
·Ciągłe płukanie igły
·Trzeci zawór sprzężony
·Płaszcz grzewczy/chłodzący
·HVP (faza o wysokiej prężności par)
·Wysokotemperaturowe
Seria  S32
System DOPAK® z zaworami sprzężonymi zewnętrznie do poboru reprezentatywnych próbek cieczy z reaktorów w warunkach próżni lub wstępnie zdefiniowanych objętości cieczy o niskiej prężności par, niezależnie od ciśnienia procesowego.
Zastosowanie
·Pobór próbek cieczy przy niskim i podwyższonym ciśnieniu
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Pobór z rurociągów procesowych lub od góry reaktora poniżej ciśnienia atmosferycznego
·Ciecze lepkie i zawiesiny
Dostępne konfiguracje
·Płukanie wsteczne próżniowe
·Płukanie wsteczne rurką Venturiego
·Płukanie próżniowe wsteczne igły
·Płukanie rurką Venturiego wsteczne/igły 
·Stała objętość
·Stała objętość, komora przelewowa 
Seria S32-LG
System DOPAK® z zaworami sprzężonymi zewnętrznie do poboru reprezentatywnych próbek skroplonych gazów do cylindrów z wewnętrzną lub zewnętrzna komorą rozprężną.
Dostępne są opcje z płukaniem.
Zastosowanie
Pobór próbek skroplonych gazów
·Stała zewnętrzna komora rozprężna
·Ciecze o wysokiej prężności par 
·Szybkozłączka z zerową utratą par.
Dostępne konfiguracje
·Płukanie układu z komorą rozprężną
·Pochodnia techologiczna
·Płukanie układu z rurą komory rozprę

Seria  DPT

System DOPAK® poboru reprezentatywnych próbek cieczy o niskiej prężności par przy niskim ciśnieniu procesowym i użyciu zaworów wbudowanych w rurociąg. 

Zastosowanie
·Pobór próbki cieczy z rurociągu
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Ciecze lepkie i zawiesiny
Pobór z rurociągów

Dostępne konfiguracje
·Włącz/wyłącz
·Płukanie ciągłe igły


..........................................
Systemy poboru prób dla przemysłu chemicznego
i petrochemicznego
Zapytaj o ofertę           
DOPAK opracowuje i produkuje najnowocześniejsze systemy próbkowania o wysokiej funkcjonalności.

DOPAK jest najlepiej rozpoznawalną marką w przemyśle, co jest wynikiem dostarczania na międzynarodowy rynek przemysłu chemicznego i petrochemicznego najlepszych rozwiązań
w systemach poboru próby.
Seria DPM
Seria S32-LG
Uklady poboru proby (czesciowo) otwarte
Seria DPM
Seria S32-LG
Układ poboru próby (częściowo) otwarty
Systemy DOPAK
Pobierz opis sytemów DOPAK

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI
Analizatory tlenuAnalizatory gazówKontrola procesu ClausaAutomatykaEmisja|
FiltryImisjaLiczniki cząstekMonitoring procesów|
Poborniki i AspiratoryPyłomierzePomiary środowiskoweSpalarnie odpadów|
Woda i ścieki|
ECO Monitoring