Filtry tego typu służą do filtrowania gazow i cieczy w systemach pomiarowych.

- Usuwają ciecze i ciała stałe z prób gazowych
- Usuwają ciała stałe i pęcherzyki gazu z prób cieczy
- Niski spadek ciśnienia
- Duża wytrzymałość temperaturowa
- Duża żywotność wkładów
Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

FILTRY I OSUSZACZE  POWIETRZA


Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki
Filtrowanie gazów w systemach pomiarowych

Filtry usuwają do 99,99% drobin oleju, wody, pyłów i innych zanieczyszczeń o rozmiarach większych ni 0,01 mikrometr.

- Wyposażone w automatycznie uruchamiany dren
- Maksymalna temperatura pracy: 121°C
- Maksymalne ciśnienie: 17 bar
- Filtry wstępne 1/4"
- Dwustopniowa metoda filtracji sprężonego powietrza
- Obudowy filtrów o małej objętości

Filtrowanie sprężonego powietrza
Filtry firmy BALSTON stosowane za pompami próżniowymi to niewątpliwie najdoskonalsze urządzenia w swojej klasie.

- Eliminują mgłę olejową i gazy na wylocie pomp próżniowych
- Zapobiegają gromadzeniu się oleju w przewodach
- Odzyskują drogie smary
- Automatycznie zawracają przefiltrowany olej do pompy
- Przeznaczone są zarówno do pracy w warunkach standardowych jak i szczególnie korozyjnych

Filtrowanie gazów odlotowych z systemów próżniowych

- Gwarantują punkt rosy 0°C
- Nadzwyczaj niskie koszty działania i utrzymania
- Żadnych środków chłodzących czy freonu
- Nie wymagaj zasilania energi elektrycznego
- Żadnych części ruchomych czy silników
- Bezpieczne w niebezpiecznych warunkach
- Nie wymagają serwisu
- Ciche działanie
- Wydajność na wyjściu do 1019 m3/h

Osuszacze powietrza