Proponowane drony pływające obejmują różne modele, od poborników próbek wody  przez automaty sondujące do automatycznych detektorów i mierników o różnych rozmiarach. Jednostki te mogą być stosowane do rutynowego pobierania znormalizowanych próbek wody, incydentalnych poborów próbek wody, detekcji rozmieszczenia przestrzennego czynników determinujących jakość wody, sondowania topograficznego i geodezyjnego dna zbiorników wodnych, śledzenia źródeł zanieczyszczeń w zbiornikach wód płynących i stojących, przybrzeżnych badań wody, a także detekcji rozkwitu glonów. 

Wyposażone w pobornik próbek wody oraz różne czujniki  chemiczne mogą zostać użyte do niezawodnego przestrzennego zbadania jakości wody w zatokach, jeziorach, stawach i rzekach. Modele MS70, SS30 oraz ESM30 umożliwiają rutynowe i incydentalne pobieranie znormalizowanych próbek wody.

Akcesoria:

Terminal ręczny 3.0

 • Inteligentny system programowalny 
 • 2 km zasięg zdalnego sterowania 
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym 
 • Monitorowanie stanu łodzi w czasie rzeczywistym Stacja Bazowa 2.0

 • Edycja misji i zarządzanie 
 • 10 km komunikacja w czasie rzeczywistym 
 • Transmisja wideo w czasie rzeczywistym 
 • Monitorowanie stanu łodzi w czasie rzeczywistym TJ-30 Silnik Zaburtowy

 • Plug & Play 
 • Bardzo silny
Skrzynka zbiorcza na butelki z próbkami

 • Wymiary 457 x 370 x 184 mm 
 • 4 butelki próbek 
 • 8L pojemność całkowita próbki
 • Niska temperatura przechowywania 


Workbox

 • 1220mm x 850mm x 670mm 
 • 1570mm x 1050mm x 800mm 
 • Walizka podróżna Butelki próbkowe

 • 2L / 4L butelki sektorowe
 • 2L butelki/zbiorniczki o kształcie  sześciennym
 • materiał HDPE 
.single-post .hestia-title + .author { display: none; }