UWAGA! Obecnie w ofercie znajduje się usługa – dojazd producenta na miejsce wraz  z urządzeniem i wykonanie serii pomiarów emisji spalin. W chwili obecnej urządzenie nie jest na sprzedaż. W celu uzyskania dokładnych informacji, prosimy o kontakt.

Kontrola Emisji Spalin Pojazdów – Działanie

Zdalna detekcja spalin pojazdów - urządzenie

Kontrola Emisji Spalin – Opus AccuScan™ RSDs zdalnie mierzy emisje spalin na ulicach oraz autostradach z pojazdów silnikowych, gdy te przejeżdżają obok urządzenia wykonującego pomiary. Emisje są mierzone spektroskopowo poprzez wysyłanie wąskiej wiązki światła podczerwonego (IR) i ultrafioletowego (UV) w obszar ponad jezdnią i mierzenie wydobywających się z pojazdów spalin. Lustro – znajdujące się po drugiej stronie drogi – odbija z powrotem światło podczerwone (IR) / ultrafioletowe (UV) do szeregu detektorów, mierzących ilość światła – o charakterystycznych długościach fal – pochłanianego przez zanieczyszczenia.

Poprzez odjęcie wszelkich zanieczyszczeń obecnych już w powietrzu (wywołanych przez inne pojazdy oraz ogólnie pojęte warunki drogowe) z ilości światła IR/UV pobranego z próby danego pojazdu system określa ilość zanieczyszczeń wydobywających się z rury wydechowej konkretnego, mierzonego pojazdu. W momencie pobierania próby emisji spalin, kamera wideo wykonuje cyfrowe zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Równocześnie sensory do pomiaru prędkości i przyspieszenia pojazdu wykonują pomiar sposobu poruszania się pojazdu.  Emisja spalin, warunki pogodowe, nachylenie, prędkość oraz przyspieszenie pojazdu wraz z numerem rejestracyjnym są łączone w pakiet danych w mniej niż jedną sekundę. Tak zachowane dane trafiają do systemu komputerowego aby posłużyć do późniejszej analizy, raportowania oraz porównywania wyników.

Wydajość Systemu

System RSD jest w stanie mierzyć emisje samochodowe wytwarzane podczas normalnych, regularnych warunków drogowych. Ze względu na to, że cała procedura pomiaru oraz analizy i zachowania danych trwa mniej niż sekundę, urządzenie jest w stanie wykonać bardzo dużą ilość pomiarów w bardzo krótkim czasie. Ponadto, jako że jest to urządzenie całkowicie nieinwazyjne, pomiary są wykonywane bez ingerencji w regularny ruch uliczny (a mierzone mogą być emisje nawet z kolejno przejeżdżających pojazdów). Urządzenie AccuScan™ RSDs zmierzyło do tej pory setki milionów pojazdów na całym świecie, wielokrotnie więcej niż jakakolwiek inna technologia.

Film prezentujący działanie urządzenia dostępny TUTAJ.

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotce poniżej:

Kontrola emisji spalin pojazdów - ulotka
Kontrola Emisji Spalin Pojazdów