Pomiar zapylenia – AeroQual Dust Sentry

PYŁOMIERZ DO MONITORINGU ZAPYLENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Zaprojektowany tak, aby było możliwe monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w sposób ciągły, a odczyt wyników odbywał się w czasie rzeczywistym. Urządzenie zbudowane jest z nefelometru, który dostarcza dokładne wyniki pomiarowe dla frakcji PM10, PM2.5, PM1 lub TSP (dla jednej wybranej). Jednocześnie aparat posiada bardzo Więcej…

Pomiar zapylenia – Aeroqual Dust Sentry Pro

Pyłomierz do monitoringu zapylenia w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany tak, aby było możliwe zmierzenie jak największej ilości parametrów przy użyciu tylko jednego urządzenia. Dust Profiler zapewnia ciągły i jednoczesny pomiar frakcji PM10, PM2.5, PM1 lub TSP. Urządzenie wykorzystuje optyczny liczniki cząstek do wyliczenia masowego rozkładu cząstek, który następnie przekształcany jest na Więcej…