Analizator Stężeń Zanieczyszczeń Powietrza

Przenośny analizator stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonujący pomiary metodą spektrometrii  UV. DV3000 to przenośny analizator gazów działający w czasie rzeczywistym, zdolny do pomiaru stężeń wielu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym (w tym benzenu) za pomocą spektroskopii w ultrafiolecie. Prawnie zastrzeżone oprogramowanie i zaawansowane algorytmy przeliczające analizują odczyty w czasie rzeczywistym i Więcej…

Pomiar zapylenia – AeroQual Dust Sentry

PYŁOMIERZ DO MONITORINGU ZAPYLENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Zaprojektowany tak, aby było możliwe monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w sposób ciągły, a odczyt wyników odbywał się w czasie rzeczywistym. Urządzenie zbudowane jest z nefelometru, który dostarcza dokładne wyniki pomiarowe dla frakcji PM10, PM2.5, PM1 lub TSP (dla jednej wybranej). Jednocześnie aparat posiada bardzo Więcej…

Pomiar zapylenia – Aeroqual Dust Sentry Pro

Pyłomierz do monitoringu zapylenia w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany tak, aby było możliwe zmierzenie jak największej ilości parametrów przy użyciu tylko jednego urządzenia. Dust Profiler zapewnia ciągły i jednoczesny pomiar frakcji PM10, PM2.5, PM1 lub TSP. Urządzenie wykorzystuje optyczny liczniki cząstek do wyliczenia masowego rozkładu cząstek, który następnie przekształcany jest na Więcej…

Mikro Radar Deszczowy MRR-2

Mikro radar deszczowy MRR-2   mierzy profile widm  Dopplera i wyznacza rozkłady wielkości kropli, natężenia deszczu, zawartości wody ciekłej, współczynnika odbicia radaru, prędkości fal Dopplera oraz tłumienia zintegrowanego na ścieżce. Dzięki łatwej instalacji i konfiguracji oraz braku wrażliwości na otaczające warunki i zabudowania, takie jak maszty, budynki czy drzewa, urządzenie MRR-2 Więcej…

Stacje Monitoringu Powietrza

AQM 60  Stacja pomiarowa  do pomiarów stężeń imisyjnych gazów i pyłu zawieszonego – Stacja wykorzystuje nowoczesne, wysokoczułe czujniki grubowarstwowe. – Wiele czujników może być równocześnie zintegrowanych w jednej obudowie.– Dane zbierane są i przekazywane do centralnego komputera – np. w biurze.– Aparat może równocześnie mierzyć podstawowe parametry meteorologiczne – temperaturę Więcej…

Pomiar Stężenia Węgla w Powietrzu

POMIAR STĘŻENIA WĘGLA ELEMENTARNEGO (SADZY) W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM. Aparatura pomiarowa firmy MAGEE SCIENTIFIC MikroetalometrModel AE52 E Lekki, kieszonkowej wielkości Aethalometer® Analiza w podczerwieni 880 nm interpretowana, jako stężenie odpowiadające sadzy Analiza w nadfiolecie 370 nm wskazuje obecność dymu papierosowego, dymu z węgla lub drewna i innych związków organicznych Ustawienie podstawy Więcej…

Analizatory Węgla w Gazach

Analizatory Węgla Organicznego i Elementarnego w Gazach OCEC Lab InstrumentAnalizator węgla organicznego i elementarnego w aerozolach (powietrzu atmosferycznym) Analizator Węgla Sunset Laboratory wykorzystuje sprawdzoną metodę termiczno-optyczną do analizy węgla organicznego i pierwiastkowego gromadzonego na filtrach kwarcowych. Próbki są termicznie desorbowane z filtra w obojętnej atmosferze helu po czym utleniane w procesie Więcej…

Drony Latające

Dron Do Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza (DR1000) Scentroid DR1000 to system opracowany, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania do pomiarów podstawowego parametru środowiska, czyli jakości powietrza, którym oddychamy. Jednostka składa się z laboratorium, umieszczonego na latającym dronie.  Może być używany do pobierania próbek i analizowania otaczającego powietrza  do wysokości 150 metrów nad poziomem gruntu, Więcej…

Pobornik Do Niewielkich Objętości Aspirowanego Powietrza

Pobornik MicroVol 1100 Pobornik niewielkich objętości powietrza MicraVol 1100 jest elastyczną platformą pomiarową mierzącą frakcje pyłu: PM10, PM2.5, TSP oraz podstawowe parametry meteorologiczne. MicroVol 1100 może być stosowany zarówno do pomiarów wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Aparat został wyposażony w mikroprocesor, który wykorzystując sensory: masowego natężenia przepływu, temperatury oraz ciśnienia utrzymuje Więcej…