Stacje Monitoringu Powietrza

AQM 60  Stacja pomiarowa  do pomiarów stężeń imisyjnych gazów i pyłu zawieszonego – Stacja wykorzystuje nowoczesne, wysokoczułe czujniki grubowarstwowe.– Wiele czujników może być równocześnie zintegrowanych w jednej obudowie.– Dane zbierane są i przekazywane do centralnego komputera – np. w biurze.– Aparat może równocześnie mierzyć podstawowe parametry meteorologiczne – temperaturę i Więcej…

Monitor Wielogazowy DUVAS

Już nie potrzebujesz inwestować w duże klimatyzowane pomieszczenie oraz osobny monitor dla każdego gazu – wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem – żeby mierzyć dokładnie jakość powietrza. Urządzenie DUVAS D1000 jest w pełni przenośne, zasilane akumulatorem oraz charakteryzujące się możliwością mierzenia wielu składowych gazu jednocześnie. Kliknij poniżej aby pobrać ulotkę urządzenia w Więcej…

Pomiar Stężenia Węgla w Powietrzu

POMIAR STĘŻENIA WĘGLA ELEMENTARNEGO (SADZY) W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM. Aparatura pomiarowa firmy MAGEE SCIENTIFIC MikroetalometrModel AE52 E  Lekki, kieszonkowej wielkości Aethalometer® • Analiza w podczerwieni 880 nm interpretowana, jako stężenie odpowiadające sadzy • Analiza w nadfiolecie 370 nm wskazuje obecność dymu papierosowego, dymu z węgla lub drewna i innych związków organicznych Więcej…

Analizatory Węga w Gazach

Analizatory Węga Organicznego i Elementarnego w Gazach OCEC Lab InstrumentAnalizator węgla organicznego i elementarnego w aerozolach (powietrzu atmosferycznym) Analizator Sunset Laboratory wykorzystuje sprawdzoną metodę termiczno-optyczną do analizy węgla organicznego i pierwiastkowego gromadzonego na filtrach kwarcowych. Próbki są termicznie desorbowane z filtra w obojętnej atmosferze helu po czym utleniane w procesie ze Więcej…

Drony Latające

Dron Do Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza (DR1000) Scentroid DR1000 to system opracowany, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania do pomiarów podstawowego parametru środowiska, czyli jakości powietrza, którym oddychamy. Jednostka składa się z laboratorium, umieszczonego na latającym dronie.  Może być używany do pobierania próbek i analizowania otaczającego powietrza  do wysokości 150 metrów nad poziomem gruntu, Więcej…

Pobornik Do Niewielkich Objętości Aspirowanego Powietrza

Pobornik MicroVol 1100 Pobornik niewielkich objętości powietrza MicraVol 1100 jest elastyczną platformą pomiarową mierzącą frakcje pyłu: PM10, PM2.5, TSP oraz podstawowe parametry meteorologiczne. MicroVol 1100 może być stosowany zarówno do pomiarów wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Aparat został wyposażony w mikroprocesor, który wykorzystując sensory: masowego natężenia przepływu, temperatury oraz ciśnienia utrzymuje Więcej…

Analizator Monitorujący Zapylenie w Czasie Rzeczywistym

Pyłomierz Protinus 1000 Idealnie nadaje się do zastosowania w kopalniach, kamieniołomach, oraz we wszystkich innych gałęziach przemysłu generujących pyły (przemysłowe). Protinus 100 wykorzystuje dwie metody pomiarowe zapewniając dokładność pomiaru zapylenia poszczególnych frakcji: TSP, PM10 oraz PM2.5 w czasie rzeczywistym. Metoda mierzenia światła rozproszonego do przodu zapewnia dokładne i szybkie wyniki pomiaru Więcej…

Dwukanałowy Zintegrowany System Do Pomiaru Pyłu Zawieszonego SWAM 5A

Pyłomierz automatyczny i dwukanałowy automatyczny pobornik prób pyłu zawieszonego w jednym aparacie Pomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbki Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS. Pobornik referencyjny – zgodny ze standardami EU Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia pyłu zawieszonego Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków atmosferycznych Więcej…

Osobisty Analizator Ozonu

Osobisty analizator stężenia ozonu. B_POM Osobisty analizator stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym jest małym i lekkim aparatem o doskonałej precyzji wskazań. Instrument wykorzystuje fotometryczną metodę pomiaru dzięki czemu jego dokładność jest porównywalna z urządzeniami pracującymi w referencyjnych stacjach monitoringowych. Długą drogę optyczną dającą możliwość osiągnięcia wysokej czułości (~2 ppb) uzyskano Więcej…