Mikro Radar Deszczowy MRR-2

Mikro radar deszczowy MRR-2   mierzy profile widm  Dopplera i wyznacza rozkłady wielkości kropli, natężenia deszczu, zawartości wody ciekłej, współczynnika odbicia radaru, prędkości fal Dopplera oraz tłumienia zintegrowanego na ścieżce. Dzięki łatwej instalacji i konfiguracji oraz braku wrażliwości na otaczające warunki i zabudowania, takie jak maszty, budynki czy drzewa, urządzenie MRR-2 Więcej…

Stacje Monitoringu Powietrza

AQM 60  Stacja pomiarowa  do pomiarów stężeń imisyjnych gazów i pyłu zawieszonego – Stacja wykorzystuje nowoczesne, wysokoczułe czujniki grubowarstwowe. – Wiele czujników może być równocześnie zintegrowanych w jednej obudowie.– Dane zbierane są i przekazywane do centralnego komputera – np. w biurze.– Aparat może równocześnie mierzyć podstawowe parametry meteorologiczne – temperaturę Więcej…

Monitor Wielogazowy DUVAS

Już nie potrzebujesz inwestować w duże klimatyzowane pomieszczenie oraz osobny monitor dla każdego gazu – żeby mierzyć dokładnie jakość powietrza. Urządzenie DUVAS D1000 (monitor wielogazowy) jest w pełni przenośne, zasilane akumulatorem oraz charakteryzuje się opcją mierzenia wielu składowych gazu jednocześnie. Kliknij poniżej aby pobrać ulotkę urządzenia w języku angielskim.

Pomiar Stężenia Węgla w Powietrzu

POMIAR STĘŻENIA WĘGLA ELEMENTARNEGO (SADZY) W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM. Aparatura pomiarowa firmy MAGEE SCIENTIFIC MikroetalometrModel AE52 E Lekki, kieszonkowej wielkości Aethalometer® Analiza w podczerwieni 880 nm interpretowana, jako stężenie odpowiadające sadzy Analiza w nadfiolecie 370 nm wskazuje obecność dymu papierosowego, dymu z węgla lub drewna i innych związków organicznych Ustawienie podstawy Więcej…

Analizatory Węgla w Gazach

Analizatory Węgla Organicznego i Elementarnego w Gazach OCEC Lab InstrumentAnalizator węgla organicznego i elementarnego w aerozolach (powietrzu atmosferycznym) Analizator Węgla Sunset Laboratory wykorzystuje sprawdzoną metodę termiczno-optyczną do analizy węgla organicznego i pierwiastkowego gromadzonego na filtrach kwarcowych. Próbki są termicznie desorbowane z filtra w obojętnej atmosferze helu po czym utleniane w procesie Więcej…

Drony Latające

Dron Do Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza (DR1000) Scentroid DR1000 to system opracowany, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania do pomiarów podstawowego parametru środowiska, czyli jakości powietrza, którym oddychamy. Jednostka składa się z laboratorium, umieszczonego na latającym dronie.  Może być używany do pobierania próbek i analizowania otaczającego powietrza  do wysokości 150 metrów nad poziomem gruntu, Więcej…

Pobornik Do Niewielkich Objętości Aspirowanego Powietrza

Pobornik MicroVol 1100 Pobornik niewielkich objętości powietrza MicraVol 1100 jest elastyczną platformą pomiarową mierzącą frakcje pyłu: PM10, PM2.5, TSP oraz podstawowe parametry meteorologiczne. MicroVol 1100 może być stosowany zarówno do pomiarów wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Aparat został wyposażony w mikroprocesor, który wykorzystując sensory: masowego natężenia przepływu, temperatury oraz ciśnienia utrzymuje Więcej…

Analizator Monitorujący Zapylenie w Czasie Rzeczywistym

Pyłomierz Protinus 1000 Idealnie nadaje się do zastosowania w kopalniach, kamieniołomach, oraz we wszystkich innych gałęziach przemysłu generujących pyły (przemysłowe). Protinus 100 wykorzystuje dwie metody pomiarowe zapewniając dokładność pomiaru zapylenia poszczególnych frakcji: TSP, PM10 oraz PM2.5 w czasie rzeczywistym. Metoda mierzenia światła rozproszonego do przodu zapewnia dokładne i szybkie wyniki pomiaru Więcej…

Dwukanałowy Zintegrowany System Do Pomiaru Pyłu Zawieszonego SWAM 5A

Pyłomierz automatyczny i dwukanałowy automatyczny pobornik prób pyłu zawieszonego w jednym aparacie Pomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbki Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS. Pobornik referencyjny – zgodny ze standardami EU Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia pyłu zawieszonego Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków atmosferycznych Więcej…