Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

DWUKANAŁOWY POBORNIK
CZĄSTEK ZAWIESZONYCH


HYDRA Dual Sampler
Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki
Zastosowanie:

- Równoczesny pobór w dwóch niezależnych liniach.
- Możliwość poboru dwóch różnych frakcji granulometrycznych (np.: PM10 i PM2.5)
- Pobór z pojedynczym wlotem próbkującym. W takim zastosowaniu próbka może zostać pobrana na dwie różne membrany filtracyjne, odpowiednio dla różnych analiz chemiczno-fizycznych
- Wsparcie dla badań metrologicznych w polu próbkowania PMx

Cechy aparatu:

- Aparat może pracować z dowolnym wlotem próbkującym (np.: PM1 0, PM2 .5, PM1) w zakresie przepływu 0.8 ÷ 2.5   m3 /h, na dwóch różnych niezależnych kanałach
-Regulacja temperatury przepływającego powietrza na jednym lub obu kanałach dla zminimalizowania strat substancji lotnej (opcja)
- Układ chłodzenia zasobnika filtrów próbkujących w celu zapewnienia stabilności próbek (opcja)
- Próbkowanie na membranie filtracyjnej O47mm dostępnych do dalszej analizy
- W pełni automatyczne zarządzanie systemem regulacji jakości próbkowania
- Integralne monitorowanie wszystkich parametrów opisujących proces próbkowania, z ostrzeżeniami o możliwych nieprawidłowościach
- Zapis danych próbkowania w wewnętrznym buforze
- Sterowanie miejscowe z szeregowym interfejsem RS232 
- W pełni zdalne sterownie przyrządu poprzez modem/GSM
- Automatyczne generowanie wiadomości SMS z ostrzeżeniami diagnostycznymi

Pobornik Hydra
Pobierz ulotkę

Język polski    Język angielski
Hydra Dual Sampler 1
Hydra Dual Sampler 2
Hydra Dual Sampler 3