Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

STACJE MONITORINGU POWIETRZA


Cechą wyróżniającą system AQ WEB jest automatyczne przesyłanie danych do Użytkownika poprzez wydajny serwer oraz możliwość dostępu do pobranych informacji poprzez internet lub bezprzewodową sieć telefonii komórkowej.

System AQ WEB nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej, specjalnej infrastruktury czy stałych adresów IP, jest to prawdziwe rozwiązanie plug&play, które działa niemal w każdym miejscu.
Komunikacja w obie strony umożliwia zdalną kontrolę i diagnostykę aparatury podłączonej do systemu redukując liczbę wizyt w stacjach, a tym samym koszty.

System AQ WEB wykorzystuje technologię M2M, która pozwala na przepływ danych „z maszyny do maszyny” w sposób ciągły.
Aparatura w zdalnej sieci poprzez wydajny serwer może przesyłać dane do dowolnej liczby Użytkowników jednocześnie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Dane mogą być wyświetlane i zarządzane z komputera PC, telefonu, prywatnego serwera lub mogą zostać wyświetlane na ekranie w postaci strony internetowej.
AQ WEB  System zbierania i przetwarzania danych
Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki

AQ WEB  Oprogramowanie
Oprogramowanie dostosowane jest do indywidualnych wymagań każdego Użytkownika.

AQ Site Manager – zapewnia tabelaryczne i graficzne przedstawienie rzeczywistych danych, możliwości zmian ustawienia strony, zdalnej kalibracji i zdalnej kontroli.

AQ Reports – archiwizuje, zarządza i raportuje dane. Umożliwia skalowanie i edycję danych, widok kalendarzowy bazy danych, dane wykonanych kalibracji, możliwość eksportu i importu danych, filtrowanie danych i generowanie raportów w różnych formatach do pliku lub bezpośrednio do drukarki.
Oferuje możliwość generowania tabel, wykresów, róż wiatrów i zanieczyszczeń, regresji liniowych, histogramów i map polarnych.
Możliwy jest eksport do plików o znanych i popularnych rozszerzeniach.

AQ Publisher – umożliwia publikację danych w postaci graficznej i tabelarycznej przy niskich kosztach własnych.
Dostępny jest rónież geograficzny interfejs wykorzystujący Google Maps oraz Google Earth.
Dowiedz się więcej:    

Ulotka polska