Analizatory zawartości gazów:
CL2, CO, CO2, H2, H2O2, H2S, O3, NH3, NO2, SO2, VOC
(Ethanol, Hydrocarbon, Isopropyl alcohol, Perchloroethylene, Trichloroethylene
and other calibrations available on request)
- Stacja wykorzystuje nowoczesne, wysokoczułe czujniki grubowarstwowe.
- Wiele czujników może być równocześnie zintegrowanych w jednej obudowie.
- Dane zbierane są i przekazywane do centralnego komputera - np. w biurze.
- Aparat może równocześnie mierzyć podstawowe parametry meteorologiczne – temperaturę i wilgotność powietrza.
- W aparacie można zintegrować także monitor pyłu zawieszonego w celu uzupełnienia pomiarów stężeń gazów.

Istnieje możliwość wykorzystania pyłomierza pobierającego pył na filtr, z przeznaczeniem do dalszego oznaczenia składu pierwiastkowego – np. w celu analizy ze względu na zawartość metali ciężkich.

Aparat zabudowany jest w niewielkiej obudowie pogodowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Badane gazy:
Ozon, Tlenki azotu, Tlenek węgla, Lotne związki organiczne, Toluen, Dwutlenek siarki, Siarkowodór, Amoniak, Halogenki węglowodorów, Dwutlenek węgla.

Stacja bazowa zawiera:
Układ kondycjonowania gazu (skruber, pompa, zawór odcinający, kolektor próbki), Moduł kontrolera z wyświetlaczem, rejestrator danych, karta pamięci SD, sensor temperatury i wilgotności względnej, zasilacz AC 230 V, Oprogramowanie do transmisji danych i ich późniejszej obróbki, czytnik kart SD.

Dane ze stacji można:
- przenosić okresowo do komputera „ręcznie” za pomocą karty pamięci SD
- przesyłać na bieżąco za pomocą zespołu modemów – transmisja poprzez sieć komórkową GSM
AQM60 V4 external
Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

STACJE MONITORINGU POWIETRZA


AQM 60  Stacja pomiarowa  do pomiarów stężeń imisyjnych gazów i pyłu zawieszonego
Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki

AQM60 V5 internal
AQM 60

Seria 200
    Ulotka angielska    Ulotka polska

• Wysoka dokładność
• Szybka reakcja T90
Ergonomiczna budowa
Prosta obsługa
• Duży czytelny wyświetlacz
Zdalne sterowanie
• Przenośny lub mocowany na ścianie
Wymienne głowice czujnika
• Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

Seria 300 i 500    Ulotka angielska    Ulotka polska

Seria 520 i 525    Ulotka angielska    Ulotka polska
Monitor & rejestrator danych

· Wysoka dokładność & funkcjonalność
· Szybka reakcja T90
· Rejestracja integralna lub w PC
· Zewnętrzne sygnały sterowania
· Sygnalizacja alarmów niskiego i wysokiego
· Duży czytelny wyświetlacz
· Zabezpieczony i wodoodporny
· Wymienne głowice czujników
Seria 200
Seria 520 525
Dowiedz się więcej