Analizatory tlenuAnalizatory gazówKontrola procesu ClausaAutomatykaEmisjaFiltryImisjaLiczniki cząstekMonitoring procesówPoborniki i AspiratoryPyłomierzePomiary środowiskowe|
Spalarnie odpadówWoda i ścieki|
Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Najmniejszy na świecie analizator zanieczyszczeń powietrza na poziomie ppb: ozon, tlenki azotu oraz benzen, węglowodory, CO i inne gazy.
ECO Monitoring, członek grupy ECM ECO Monitoring dostarcza i instaluje sprzęt dla ciągłego monitoringu składu gazów, jakości wody, kontroli jakościowej i ilościowej cieczy i pyłów.
Oxzilla najdokładniejszy analizator do pomiarów małych stężeń tlenu i małych różnic w stężeniach tlenu
DOPAK - systemy poboru próby
dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego
Mikrochromatografy
Monitor nieszczelności filtrów workowych Leak Locate 880 - aparat z certyfikatem TUV
DUVAS
Wysoko objętościowy aspirator VHS ALVOL 400
Browarnictwo
Pomiar węgla OCEC
Pomiar stężenia węgla elementarnego (sadzy)
w powietrzu atmosferycznym

Etalometry do montażu panelowego oraz mikroetalometry.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
.
Analizator LiquiSonic firmy SensoTech pozwala na pomiar:
gęstości brzeczki,  ekstraktu [%], Plato [°Pl], zawartości alkoholu [vol %], temperatury w procesie [°C]

Więcej informacji znajdziesz tutaj
.
ALVOL 400 to wysokiej jakości system do poboru próbek WWA, pestycydów, mikrozanieczyszczeń, pyłu zawieszonego PM10, pyłu całkowitego (TSP) oraz pyłów radiokatywnych na obszarach miejskich oraz podmiejskich.

Układ składa się z trzech elementów: pompy, jednostki sterującej oraz głowicy do poboru próbek.

System jest prosty  w obsłudze.
Dane mogą być przesyłane za pomocą systemu GSM.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
.
Pomiar węgla organicznego i elementarnego w gazach.
Aparatura pomiarowa firmy Sunset Laboratory.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
.
rewolucyjny system monitorowania jakości powietrza
FAI Instruments

dwukanałowy
pobór próby

Jedyny na rynku !

Nowości
Inne
Oferta
LiquiSonic

pomiar stężenia cieczy metodą ultradźwiękową

Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

Filtry, zamienniki, wkłady filtracyjne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki
Dzięki porozumieniom z najlepszymi producentami aparatury pomiarowej jesteśmy w stanie zapewnić dobór optymalnych rozwiązań spełniających oczekiwania klientów.
Sensory zastępcze do
analizatorów tlenu
Automatyczny analizator
do szybkiego wykrywania bakterii E.coli
(bakterii grupy coli)

Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Nowość !